Seminář k červnové výzvě UNDP Challenge Fund

Přihlaste se na seminář, kde se dozvíte to podstatné o výzvě UNDP Challenge Fund.

Datum konání
16.06.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj
Místo konání
JIC INMEC, Purkyňova 127, Brno-Medlánky
Další akce v kategoriích

Program podporuje pilotní nasazení a replikaci ověřených technologií z oblastí definovaných partnerskými zeměmi, kterými jsou Bosna a Herzegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie. Žadatelem mohou být firmy, univerzity, výzkumné a neziskové organizace.

Podporované inovace mohou pocházet z mnoha oblastí od zdravotnictví, komunitního plánování po implementaci moderních technologií v dopravě. Vybraná témata reagují na lokální potřeby a podmínky. Žadatelé musejí mít lokálního partnera, aby se zaručila dlouhodobá udržitelnost projektů. Partnerem mohou být místní subjekty soukromého sektoru, nevládní organizace, univerzity, státní instituce nebo výzkumná centra.

Více informací o této výzvě, včetně podrobností ohledně podání projektu, budou prezentovány na semináři.

Program:

  • 09:30 – 10:00 Představení programu a aktuální výzva
  • 10:00 – 10:15 Praktické zkušenosti s realizací projektu (VisionCraft)
  • 10:15 – 10:30 Jak podat projekt
  • 10:30 – 11:00 Otázky a diskuse

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
M. Vrbková / JIC / vrbkova@jic.cz / +420 602 575 646

Doporučujeme