Odpovědné podnikatelské chování v dodavatelských řetězcích v zemědělství a potravinářství

Dne 11. října 2019 proběhne v Praze seminář k odpovědným dodavatelským řetězcům v zemědělství a potravinářství.

Datum konání
11.10.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Praha 1, Politických vězňů 20
Další akce v kategoriíchBěhem semináře budou představena doporučení a návody vypracované v rámci OECD, které mohou napomoci podnikům v zavádění postupů odpovědného chování v jejich strategiích, každodenní činnosti a zejména ve vztazích s dodavateli a odběrateli.

Program:

 • 09:00–09:30 Registrace účastníků semináře
 • 09:30–10:15 Uvítání a představení principů odpovědného podnikatelského chování podle Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Vodítek OECD-FAO pro odpovědné dodavatelské řetězce v zemědělství (Sekretariát Národního kontaktního místa pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky)
 • 10:15–11:00 Odpovědné podnikatelské chování v koncových článcích dodavatelského řetězce (TESCO)
 • 11:00–11:15 Přestávka na kávu
 • 11:15–12:00 Jak na odpovědné podnikatelské chování u výrobců (Ekologická farma Rubelit)
 • 12:00–12:30 Udržitelné balení výrobků – informace o certifikaci výrobců a distributorů podle nového zákona o obalech v Německu. Zavedení registračního systému LUCID (AHK – Česko-německá obchodní a průmyslová komora)
 • 12:30–13:00 Diskuze
 • 13:00 Závěr semináře

Seminář je určen pro:

 • všechny podnikatele v zemědělství:
  • producenti plodin a živočišné výroby
  • zpracovatelské společnosti
  • distribuční a přepravní společnosti
  • obchody a obchodní řetězce
 • profesní sdružení podniků v zemědělství a potravinářství
 • vládní a regulatorní instituce
 • zástupce odborné a občanské veřejnosti.

Příklady úspěšných firem budou prezentovány českou biofarmou Rubelit a nadnárodní společností Tesco. Účastníci budou informováni o novém registračním systému LUCID, který byl zaveden německým zákonem o obalech pro výrobce a importéry.

Na seminář se lze přihlásit na adresách hyklova@mpo.cz nebo stiplova@mpo.cz do 30. září 2019.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ hyklova@mpo.cz

Doporučujeme