Aktuální dotační příležitosti pro podnikatele

Dne 8. října 2019 proběhne v Liberci seminář, jehož cílem je seznámit účastníky s aktuálně vyhlášenými výzvami z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Datum konání
08.10.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Liberec, U Jezu 525/4
Další akce v kategoriíchBudou představeny programy určené na pořízení výzkumných center, na realizaci výzkumu, na pořízení technologií, na vytváření partnerství s výzkumnou sférou, na úspory energií v podnicích, na pořízení obnovitelných zdrojů energie, na akumulaci energie, elektromobilitu a další. 

Program:

  • 09:45 – 10:00 Registrace účastníků
  • 10:00 – 11:00 OP PIK – 1. prioritní osa
  • 11:00 – 11:10 Coffee break
  • 11:10 – 12:30 OP PIK – 2. a 3. prioritní osa
  • 12:30 – 12:45 Diskuse

Po skončení semináře budou moci žadatelé konzultovat své podnikatelské záměry.

Informace:

  • Účast na semináři je bezplatná.
  • Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.
  • Registraci je možné učinit nejpozději do 4. 10. 2019 na adrese: liberec@agentura-api.org.
  • V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ lenka.frieserova@agentura-api.org / +420 296 342 970

Doporučujeme