Dotace EU a veřejné zakázky

Dne 3. dubna 2019 se v Liberci uskuteční seminář, na kterém se dozvíte, jak správně postupovat při výběru dodavatele v zadávacím řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve výběrovém řízení dle Metodiky pro zadávání zakázek a na co se připravit v případě kontroly.

Datum konání
03.04.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Liberec, U Jezu 642/2a)
Další akce v kategoriíchSeminář poskytne nejdůležitější informace o veřejných zakázkách, o vymezení veřejné zakázky, o průběhu zadávacího i výběrového řízení a kontrole v souvislosti s projekty z ESIF s praktickým zaměřením na všechny operační programy přímo od zástupců Ministerstva pro místní rozvoj.

Určení:

Seminář je určen pro všechny zadavatele veřejných zakázek v rámci ESIF. Získané informace mohou pomoci zorientovat se v dané problematice starostům, zástupcům samosprávných celků či organizací jimi zřízených, také pracovníkům ve veřejné správě a všem dalším zájemcům zabývajícím se realizací projektů podporovaných z fondů EU.

Obsah a přednášející:

Seminářem Vás provedou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj z Odboru práva veřejných zakázek, který tvoří celostátní koncepci veřejného zadávání. Tito odborníci Vám vysvětlí tématiku veřejných zakázek a informují o správném postupu během zadávacího řízení. Užitečnou součástí programu budou informace o jejich kontrole a také ukázky nejčastějších pochybení, které poslouží jako poučení, čeho se vyvarovat v případě vlastního projektu.

V závěru semináře bude vyhrazen dostatečný prostor pro všechny případné dotazy a náměty.

Program:

 • 09:00 – 09:30 Registrace účastníků
 • 09:30 – 09:45 Zahájení, představení Eurocentra Liberec
 • 09:45 – 11:50 1. blok: Úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek
  • definice pojmů, představení jednotlivých typů veřejného zadávání, související právní úpravy a elektronizace veřejných zakázek
  • postupy upravené zákonem o zadávání veřejných zakázek, postupy upravené Metodickým pokynem
 • 11:50 – 12:00 Přestávka
 • 12:00– 13:00 2. blok: Proces přípravy, zadávání a kontroly zadávání veřejných zakázek – praktické příklady
  • příprava zadávací dokumentace, vyhlášení veřejné zakázky, průběh lhůty pro podání nabídek, otevírání obálek, hodnocení, rozhodnutí a oznámení uchazečům, lhůta pro podání námitek, podepsání smlouvy a mnohé další.
 • 13:00 – 14:00 Dotazy a diskuze
 • 14:00 Závěr

Informace:

 • Vstup je zdarma.
 • Na seminář se registrujte do 27. března 2019.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ alena.bersikova@mmr.cz / +420 731 628 252

Doporučujeme