Seminář OP TAK pro Karlovarský kraj

Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí zve všechny zájemce na Seminář OP TAK pro Karlovarský kraj, který se koná v pátek 17. února 2023 v Karlových Varech.

Datum konání
17.02.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Karlovarský kraj Karlovarský kraj
Místo konání
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary
Další akce v kategoriích

Seminář Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále OP TAK) je věnovaný podpoře uhelným regionům v novém programovacím období, a to za účasti zástupců Řídicího orgánu Ministerstva průmyslu a obchodu a místně příslušné regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace.

Na semináři vystoupí rovněž zástupci z Ministerstva životního prostředí, kteří představí příležitosti pro podnikatele z Operačního programu Spravedlivá transformace.

V rámci cílené kampaně po uhelných regionech budete v místě vašeho podnikání seznámeni s konkrétními výzvami OP TAK v roce 2023, ve kterém bude vyhlášen rekordní počet výzev v souhrnné alokaci 18,3 mld. Kč, které půjdou do podpory podnikání, což představuje cca 22 % celkové alokace OP TAK.

A nejenom to, rok 2023 je významným milníkem i pro administraci předchozího Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (dále OP PIK), protože zlomové datum pro dokončení projektů se kvapem blíží.

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ programy@agentura-api.org / +420 800 800 777

Doporučujeme