Švarcsystém a pseudoagenturní činnost

Místo konání:
Ostrava, 28. října 3346/91 Česká republika
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
27. 03. 2019

Dne 27. března 2019 proběhne v Ostravě seminář, jehož cílem je seznámit účastníky s aktuálním stavem boje státu s vymýcením tzv. švarcsystému.Namísto švarcsystému se nyní kontroly inspektorátů práce zaměřují více na pseudoagentury práce, tedy společnosti, které často nemají ani licenci agentury práce, ale přitom přidělují své zaměstnance jiným společnostem. Při těchto kontrolách nelze vyloučit ani postih zákazníků tzv. pseudoagentur, u kterých fakticky pracují přidělení zaměstnanci.

Účastníci semináře by měli získat přehled o tom, jaké formy spolupráce s externími dodavateli jsou v pořádku a u kterých již hrozí rizika postihů, jak ze strany státu, tak ze strany samotných dodavatelů (spolupracujících osob). Pozornost bude věnována jak faktickým aspektům spolupráce, tak i smluvní dokumentaci. Budou zmíněny i další formy nelegálního zaměstnávání, zejména zaměstnávání bez uzavřené písemné pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce mimo pracovní poměr. Současně bude vysvětleno, jak v praxi probíhají kontroly ze strany inspektorátů práce, zejména jaká práva mají inspektoři a jaké povinnosti zástupci kontrolovaných osob.

Přednášející:

JUDr. Jaroslav Škubal, partner a vedoucí pracovněprávního týmu advokátní kanceláře PRK Partners

Informace:

  • Registrační poplatek:
    • členové HK ČR: 968 Kč (800 Kč plus 21 % DPH)
    • ostatní: 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21 % DPH)
  • Přihláška na seminář 


Kontaktní informace

+420 724 613 106Pravidelné novinky e-mailem