Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

Dne 25. března 2019 proběhne v Ostravě seminář, kterýž představí možná řešení aktuálních nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu EU z pohledu českých podnikatelů.

Datum konání
25.03.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Ostrava, Prokešovo náměstí 8
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchZaměření:

Mezi tématy nebude chybět přeshraniční poskytování služeb, vysílání pracovníků a také informace o aktuální legislativě EU v oblasti vnitřního trhu.

Program:

 • 08:45 – 09:00 Registrace
 • 09:00 – 09:30 Přeshraniční poskytování služeb v německy mluvících zemích – rizika a příležitosti nejčastější problémy poskytovatelů služeb v německy mluvících zemích se specifickým zaměřením na sektor stavebnictví a řemeslníky – Mgr. Martin Bednář, LL.M.,ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, MPO
 • 09:30 – 09:45 Představení aktivit a služeb MPO pro podnikatele na vnitřním trhu EU Solvit, ProCoP, JKM, Jednotná digitální brána – Mgr. et. Mgr. Jan Poruba, vedoucí oddělení vnitřního trhu a služeb, MPO
 • 09:45 – 10:45 Příběhy z praxe na vnitřním trhu EU – Navinko, s. r. o. a další (bude doplněno)
 • 10:45 – 11:00 Přestávka
 • 11:00 – 11:30 Budoucnost vnitřního trhu pro malé a střední podniky – Milan Chromík, MSc., člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • 11:30 – 12:00 Možnosti financování pro malé a střední podniky – Mgr. Irena Bartoňová Pálková, Viceprezidentka Hospodářské komory ČR
 • 12:00 – 12:30 Oběd
 • 12:30 – 13:00 Vysílání pracovníků v rámci EU – současný stav (tipy a nejčastější problémy, RNDr. Jitka Ryšavá, Enterprise Europe Network)
 • 13:00 – 13:30 Vysílání pracovníků v rámci EU – výhled do budoucna(revize směrnice o vysílání pracovníků, JUDr. Miroslav Fuchs, MPSV)
 • 13:30 – 14:00 Závěrečná diskuze, networking

Registrace na seminář

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ poruba@mpo.cz / +420 224 853 088

Doporučujeme