Bankovní záruky v praxi, záruka podle NOZ, zkušenosti se zárukami spojenými s výstavbovými projekty

Dne 16. prosince 2019 proběhne v Praze seminář s názvem Bankovní záruky v praxi, záruka podle NOZ, zkušenosti se zárukami spojenými s výstavbovými projekty, novinky s požíváním URDG 758 – pravidel ICC pro záruky na požádání.

Datum konání
16.12.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Praha 1, Na Poříčí 42
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchSeminář poskytuje ucelený pohled na problematiku bankovních záruk z pohledu tuzemské praxe s důrazem na získání praktických znalostí. Posluchači se seznámí s výkladem ustanovení nového občanského zákoníku v oblasti záruk, relevantní judikaturou a s podmínkami záruk používaných ve spojitosti s výstavbovými projekty.

Velký prostor bude dán různým podmínkám záruk, např. problematice podmínek odloženého vstupu v účinnost, podmínkám snižování či zvyšování záruční částky, podmínkám a způsobu uplatnění, ukončení platnosti záruk a provázanosti s podnikovými financemi.

Přednášející poskytnou mnoho příkladů a vzorů. Velký prostor bude věnován dotazům a diskusi.

Určení:

Tento seminář je určen pro podniky – zaměstnance firem využívajících bankovní záruky v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Tento seminář je určen také pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím i pokročilým specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:

 • Mgr. Ing. Veronika Hejná, finanční manažer (specializace na Trade Finance, dodavatelsko-odběratelské vztahy)
 • Bc. Pavel Andrle, LL.M, tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Program:

 • 08:30 – 09:00 Registrace
 • 09:00 – 09:05 Úvodní slovo – zástupce ICC ČR
 • 09:05 – 10:30 Bankovní záruka podle NOZ – Veronika Hejná
  • výklad jednotlivých ustanovení NOZ, povaha bankovní záruky, struktura záruční listiny
  • abstraktní/akcesorická bankovní záruka
  • další relevantní ustanovení české legislativy týkající se problematiky záruk
  • zkušenosti z praxe, příklady
  • diskuse
 • 10:30 – 10:50 Přestávka na kávu / čaj
 • 10:50 – 12:00 Záruky v podnikové praxi – Veronika Hejná
  • záruky z pohledu beneficienta a z pohledu příkazce
  • podmínky smlouvy a provázanost s textem záruky
  • uplatnění záruk
  • soudní rozhodnutí
  • zkušenosti z praxe, příklady
  • diskuse
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 14:30 Záruky na požádání podle URDG 758 – Pavel Andrle
  • aktuální informace ve věci připravovaného dokumentu bankovní komise: Mezinárodní standardní praxe v oblasti záruk na požádání
 • 14:30 – 14:50 Přestávka na kávu / čaj
 • 14:50 – 16:00 Záruky na požádání podle URDG 758 – pokračování – Pavel Andrle
  • aktuální informace ve věci připravovaného dokumentu bankovní komise: Mezinárodní standardní praxe v oblasti záruk na požádání
  • novinky, zkušenosti s používáním URDG 758 v praxi
  • příklady, diskuse
 • 16:00 Závěr semináře

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ filipkova@icc-cr.cz / +420 257 217 744

Doporučujeme