Disciplinární šetření u zaměstnavatelů

Dne 24. dubna 2019 proběhne v Praze seminář zaměřený na řešení situací porušování pracovních povinností zaměstnanců.

Datum konání
24.04.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Praha 9, Freyova 948/11
Další akce v kategoriíchSeminář se zaměří na řešení situací porušování pracovních povinností zaměstnanců, a to jak v obecné rovině (např. jaké zavést interní postupy pro jejich řešení a za jakých podmínek mohou tyto situace vést až ke skončení pracovního poměru, včetně odlišení od situací neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnanců), tak v konkrétních situacích (alkohol na pracovišti, zneužití informací, neomluvené absence, krádeže, zneužívání sociálních sítí apod.).

Seminář obsahuje teoretickou (přednáškovou) i praktickou část (formou workshopu ve skupinkách).

Určení:

Seminář je určen pro zástupce jak soukromého, tak i veřejného sektoru, zejména vedoucím zaměstnancům, personalistům, HR manažerům i ostatním pracovníkům HR.

Program:

 • 08:30 – 09:00 registrace
 • 09:00 – 12:30 teoretická část
  • způsoby rozvázání pracovního poměru pro porušení povinností
  • porušování povinností nebo neuspokojivé pracovní výsledky?
  • proces rozvázání pracovního poměru – dokumenty, lhůty, doručování
  • jak prakticky vést interní šetření (zkušenosti ze spolupráce s forenzními vyšetřovateli)
  • nejčastější případy porušení povinností
  • porušování povinností prostřednictvím sociálních sítí
  • alkohol a návykové látky na pracovišti
 • 12:30 – 13:00 coffee break
 • 13:00 – 14:00 praktická část – rozdělení účastníků do skupin řešící konkrétní případ – posouzení porušení vs. neuspokojivé výsledky, posouzení intenzity, vypracování dokumentu, případně i fiktivní jednání se zaměstnancem
 • 14:00 – 14:30 shrnutí z workshopu, závěr

Informace:

 • Na seminář se prosím registrujte na emailové adrese thejlova@spcr.cz nejpozději do 17. dubna 2019.
 • Účastnický poplatek:
  • pro členy SP ČR: 1 500 Kč, cena bez DPH
  • pro nečleny SP ČR: 2 000 Kč, cena bez DPH

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ thejlova@spcr.cz

Doporučujeme