Elektronické dokumenty v obchodním styku, elektronický podpis, časová razítka, archivace

Dne 20. ledna 2020 proběhne v Praze praktický workshop zaměřený na problematiku elektronických bankovních záruk a jejich využití záruk v praxi.

Datum konání
20.01.2020
Typ akce
Seminář
Místo konání
Praha 1, Na Florenci 2116/15
Další akce v kategoriíchUrčení:

Tento seminář je určen pro podniky – zaměstnance firem využívajících elektronické bankovní záruky v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Seminář je určen také pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím i pokročilým specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Program:

 • 08:30 – 09:00 Registrace
 • 09:00 – 09:05 Úvodní slovo – zástupce ICC ČR
 • 09:05 – 10:30 Elektronické dokumenty v obchodním styku – přednášku vede Jan Doubek
  • elektronické dokumenty a jejich základní požadované vlastnosti v obchodním styku
  • nástroje pro zajištění integrity, nezpochybnitelná odpovědnost a časové ukotvení dokumentu
  • diskuse
 • 10:30 – 10:50 Přestávka na kávu / čaj
 • 10:50 – 12:00 Elektronické dokumenty v obchodním styku – přednášku vede Jan Doubek
  • udržení elektronických dokumentů v platnosti ve lhůtách pro archivaci
  • diskuse
 • 12:00 – 13:00 Bankovní záruky – vystavované v elektronické formě – přednášku vede Světlana Farská
  • záruky v elektronické formě, podepisované el. podpisy
  • procesování elektronických záruk v praxi
  • problematika ukončování platnosti elektronických záruk
  • diskuse
 • 13:00 Závěr semináře

Přednášející:

 • Jan Doubek, MBA, obchodní ředitel, bankovní a komerční sektor, První certifikační autorita, a. s.
 • Ing. Světlana Farská, vedoucí záručního týmu, ČS, a. s.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ filipkova@icc-cr.cz / +420 257 217 744

Doporučujeme