Hromadné žaloby

Dne 25. listopadu 2019 proběhne v Praze seminář, jehož předmětem je chystané zavedení institutu hromadných žalob do českého práva a připravovaná reforma českého civilního procesního práva.

Datum konání
25.11.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Praha 1, Na Florenci 2116/15
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Přednášející seznámí posluchače s tím, co jsou hromadné žaloby, kdo je bude moci využít a zda, resp., jakým způsobem ovlivní možnost jednotlivců domoci se svých práv před soudy, a to dle současného legislativního stavu v ČR i na úrovni EU.

Zaměření:

Seminář se zaměří na praktické aspekty hromadných žalob, zejména na to, jakým způsobem bude probíhat podání takové žaloby, jaké podmínky budou muset žalobci splnit a jakým způsobem bude probíhat řízení, především s ohledem na přelomové novinky, které nová úprava do civilního řízení přinese. Problematika hromadných žalob bude popsána především z pohledu žalovaných, kterými budou dle zkušeností ze zahraničí zejména společnosti s velkým počtem zákazníků – spotřebitelů.

Na perspektivu procesních novinek v chystaném zákoně o hromadných žalobách naváže seznámení s plánovanou reformou civilního soudního řízení v ČR ve formě Civilního řádu soudního. Nová úprava zásadním způsobem ovlivní proces vymahatelnosti práva v nikoli jen v obchodních vztazích, přičemž některé z chystaných institutů, například zavedení povinnosti protistrany vydat některé důkazy bez ohledu na to, kterému účastníkovi řízení prospějí, bude možné otestovat již v řízeních o hromadných žalobách.

Cíl:

Smyslem semináře je poskytnout posluchačům praktický pohled na plánované procesní změny a zejména upozornit a vysvětlit hlavní rizika, která budou z nové úpravy plynout pro jejich podnikání. Zejména institut hromadných žalob zásadním způsobem ovlivní možnost spotřebitelů vytvořit tlak na velké subjekty, aby se domohli svých práv.

Posluchačům vysvětlí, nakolik jsou takové obavy oprávněné a jak je vhodné se na připravované změny přichystat, a to v kontextu celého vývoje civilního procesu jako takového.

Určení:

Problematika hromadných žalob by měla zajímat každého, kdo poskytuje služby velkému počtu zákazníků – spotřebitelů. Seminář proto míří zejména na vedoucí pracovníky takových společností, vedoucí právních oddělení odpovědných za spory či compliance a právníky a advokáty poskytující služby těmto subjektům.

Přednášející:

  • Mgr. Jaroslav Heyduk, vedoucí advokát, Rowan Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
  • JUDr. Lukáš Duffek, vedoucí advokát, Rowan Legal, advokátní kancelář, s. r. o.

Informace:

  • Cena: 1 900 Kč (vč. 21 % DPH)
  • Registrace na seminář

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ filipkova@icc-cr.cz / +420 257 217 744

Doporučujeme