Jak systém na míru zrychlí vaše podnikání a k čemu slouží progresivní aplikace?

Dne 29. srpna 2019 proběhne v Praze seminář, který vám pomůže zjistit více o systémech na míru, které pracují pro vaši firmu, zrychlují procesy a přinášejí do firmy nové peníze.

Datum konání
29.08.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Praha 8, Sokolovská 100/94
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchSilniční nákladní přeprava zboží je nejrozšířenějším druhem přepravy zboží ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě zboží. Silniční přeprava má značné výhody svojí širokou dostupností pro rozsáhlé spektrum zákazníků, ale také přináší řadu rizik, které je nutné si uvědomit a zohlednit již v okamžiku, kdy se rozhoduji jaký druh přepravy využít. Silniční přeprava umožňuje přepravovat defacto všechny druhy zboží, a to od nadrozměrných přeprav, přes klasické paletové zboží až pro přepravy sběrné s různorodými zásilkami. Byť primárně je základním požadavkem zákazníka zajistit přemístění věci z místa A do místa B, tak je také žádoucí věnovat patřičnou pozornost sjednaní smlouvy, a povinností z nich vyplývající.

Přetrvávajícím problémem v ČR je chápání rozdílu mezi zasílatelskou smlouvou pro obstarání přepravy a přepravní smlouvou, kterou dnes nejsou v praxi často rozlišovány, byť z hlediska práva smluvní vztah mezi příkazcem a zasílatelem je naprosto odlišný od smluvního vztahu mezi odesílatelem a dopravcem. Je nutné si uvědomit tyto rozdíly a důsledky uzavření jednotlivých druhů smluv, včetně odpovědnosti a náhradové povinnosti.

Od 1. 1. 2019 došlo v ČR k účinnosti §9a zákona č.111/1994 Sb. v platném znění, která přinesla pravidla mezinárodní silniční přepravy do přepravy silniční vnitrostátní, a je nutné v organizaci přepravy na tuto právní úpravu reagovat a přizpůsobit jí chod firmy.

Určení:

 • zaměstnancům přepravních a spedičních firem,
 • zaměstnancům výrobních a prodejních firem, kteří se v práci zabývají přepravou zásilek,
 • zaměstnancům makléřských firem a pojišťoven, kteří nabízejí svým klientům pojištění přeprav,
 • všem, kteří se pravidelně setkávají s problematikou dopravy a logistiky.

Přednášející:

Mgr. Martin Laipold, advokát se specializací na přepravní právo, lektor Česmadu Bohemia, z. s.

Program:

 • základní parametry práva
 • vztah Úmluvy CMR, Občanského zákoníku a §9a zákona č. 111/1994 Sb.
 • způsob uzavírání smluv
 • základní smluvní instituty
 • zasílatelská smlouva – práva a povinnosti stran
 • přepravní smlouva – práva a povinnosti stran
 • odpovědnost dopravce dle Úmluvy CMR
 • nákladní list CMR
 • náhradová povinnost dopravce a její smluvní zvýšení
 • hrubá nedbalost dle čl.29 Úmluvy CMR
 • promlčení a žaloby
 • pojištění v dopravě

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ domanikova@amsp.cz / +420 736 273 881

Doporučujeme