Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Dne 27. června 2019 se v Praze uskuteční seminář, jehož cílem je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PPIK) se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

Datum konání
27.06.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Praha 2, Žitná 18
Další akce v kategoriíchProgram:

  • 08:45 – 09:00 Registrace účastníků
  • 09:00 – 10:00 Žádost o platbu v OP PIK
  • 10:00 – 10:30 Dotazy a odpovědi
  • 10:30 – 11:30 Monitoring projektu v OP PIK
  • 11:30 – 12:00 Dotazy a odpovědi zultace vyplňování ŽoP

Po ukončení semináře je možná individuální konzultace.

Informace:

  • Účast na semináři je bezplatná.
  • Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.
  • Registraci je možné učinit nejpozději do 25. 6. 2019 na adrese tereza.vobornikova@agentura-api.org
  • V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ tereza.vobornikova@agentura-api.org / +420 296 342 921

Doporučujeme