Snídaně s právem & GDPR

Místo konání:
Praha 5, U Nikolajky 5 Česká republika
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
21. 06. 2019

Dne 21. června 2019 proběhne v Praze tematicky zaměřená snídaně s právem.Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je přímo použitelným právním předpisem (práva a povinnosti plynou přímo z nařízení). Nehledě na to si však jeho správné fungování z řady důvodů žádá odpovídající uzpůsobení národní legislativy národními právními předpisy. Po téměř roce od nabytí platnosti obecného nařízení se českému zákonodárci podařilo ukončit zavádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do právního řádu České republiky, když přijal zákon o zpracování osobních údajů spolu s dalším doprovodným změnovým zákonem.

Zákon o zpracování osobních údajů nabyl účinnosti 24. dubna 2019.

Jaká práva a povinnosti ze zákona vyplývají ? Tuzemské legislativě navazující na GDPR a jejím dopadům do aplikační praxe bude v rámci snídaně věnovat pozornost JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., přední odborník na ochranu osobních údajů.

Informace:

  • Máte-li zájem se snídaně zúčastnit, potvrďte účast prostřednictvím e-mailu na adresu snidane@akf.cz do pondělí 17. června 2019.
  • Účastnický poplatek:
    • pro členy Hospodářské komory ČR 200 Kč
    • ostatní: 400 Kč


Kontaktní informace

+420 251 081 111Pravidelné novinky e-mailem