Seminář pro firmy a podnikatele ze Šumperska

Dne 9. září 2019 proběhne v Šumperku konzultační den pro podnikatele a firmy z okolí.

Datum konání
09.09.2019
Typ akce
Veletrh, výstava
Místo konání
Šumperk, Jesenická 31
Další akce v kategoriíchCíl:

Cílem je seznámit začínající i stávající podniky formou krátkých prezentací a následných individuálních konzultací podnikatelských záměrů s aktuálními možnostmi veřejné podpory s těmito institucemi:

  • CzechInvest – služby agentury pro začínající i zavedené podniky
  • CzechTrade – podpora exportu (služby zahraničních kanceláří, zahraniční veletrhy, DESIGN atd.)
  • Agentura API – programy podpory z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (prezentace podpory cestovního ruchu, úspor energií ve firmách, pořízení technologií – průmysl 4.0, elektromobility atd.)
    • (Podpora cestovního ruchu se týká pouze vybraných obcí v Olomouckém kraji. Více info na webu Agentury pro podnikání a inovace)
  • Technologické agentury ČR – podpora výzkumu a vývoje
  • MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov – podpora podnikání, drobných řemesel a cestovního ruchu na venkově (mimo město Šumperk)

Informace:

  • Vstup na akci včetně konzultací je bezplatný.
  • Pro účast je nutná registrace nejpozději do 5. září 2019. Do poznámky připojte, jaký záměr byste rádi konzultovali (např. pořízení nových technologií, rozšíření výroby, export do zahraničí, výzkum a vývoj, aj.).

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ +420 296 342 500

Doporučujeme