Dotace EU a veřejné zakázky

Dne 9. dubna 2019 se v Ústí nad Labem uskuteční seminář, na kterém se dozvíte, jak správně postupovat při výběru dodavatele v zadávacím řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve výběrovém řízení dle Metodiky pro zadávání zakázek a na co se připravit v případě kontroly.

Datum konání
09.04.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Ústí nad Labem, Velká Hradební 48
Další akce v kategoriíchSeminář poskytne nejdůležitější informace o veřejných zakázkách, o vymezení veřejné zakázky, o průběhu zadávacího i výběrového řízení a kontrole v souvislosti s projekty z ESIF s praktickým zaměřením na všechny operační programy přímo od zástupců Ministerstva pro místní rozvoj.

Určení:

Seminář je určen pro všechny zadavatele veřejných zakázek v rámci ESIF. Získané informace mohou pomoci zorientovat se v dané problematice starostům, zástupcům samosprávných celků či organizací jimi zřízených, také pracovníkům ve veřejné správě a všem dalším zájemcům zabývajícím se realizací projektů podporovaných z fondů EU.

 Program:

 • 08:45 – 09:00 Registrace účastníků
 • 09:00 – 09:15 Zahájení, představení Eurocentra Ústí nad Labem – Ing. Lucie Kohoutková
 • 09:15 – 11:15 1. blok: Úvod do problematiky veřejných zakázek – Mgr. Miluše Malenková
  • definice pojmů, představení jednotlivých typů veřejného zadávání, související právní úpravy a elektronizace veřejných zakázek
  • postupy upravené zákonem o zadávání veřejných zakázek, postupy upravené Metodickým pokynem
 • 11:15 – 11:45 Přestávka
 • 11:45 – 13:00 2. blok: Proces přípravy a zadávání veřejných zakázek – praktické příklady
  • příprava zadávací dokumentace, vyhlášení veřejné zakázky, průběh lhůty pro podání nabídek, otevírání obálek, hodnocení, rozhodnutí a oznámení uchazečům, lhůta pro podání námitek, podepsání smlouvy a mnohé další.
 • 13:00 – 13:15 Dotazy a diskuze
 • 13:15 Závěr

Informace:

 • Vstup je zdarma.
 • Na seminář se registrujte do 4. dubna 2019.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ lucie.kohoutkova@mmr.cz / +420 733 787 797

Doporučujeme