Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb

Dne 3. dubna 2019 proběhne ve Zlíně seminář určený pracovníkům investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací i pracovníkům odborů výstavby a správy majetku.

Datum konání
03.04.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Zlín, Vavrečkova 5262
Další akce v kategoriíchObsah:

 • Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění novely č. 169/2018 Sb.
 • Novela stavebního zákona č. 225/2017 – správní řízení, lhůty, zákonná a nezákonná závazná stanoviska
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., smluvní ujednání a zásady tvorby smluv
 • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání
 • Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení, vyvlastňovací řízení, omezení vlastnických práv
 • Činnosti ve stavebnictví – práva a povinnosti:
 • Zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
 • Autorský dozor, technický dozor, manager projektu
 • Koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
 • Nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
 • Autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, omezení a vyvlastnění majetkových práv, zákony a vyhlášky
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího
 • Postupy umísťování, povolování a užívání staveb. Dodatečné povolování staveb.
 • Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Správná volba dokumentace (vyhl. Č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 405/2017 Sb., 169/2016 Sb.).
 • Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr.
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. Životní prostředí – sdružení).
 • Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část).
 • Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení.
 • Řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv, duševního vlastnictví
 • Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení
 • Rozbor a závaznost norem, technických předpisů, neřízení EP a Rady EU, např. 305/2011.
 • Rozbor a závaznost druhu cen
 • Bezpečnostní a technické předpisy ve vlastnictví
 • Odpisování obcí a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit fakturované práce
 • Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, věcná břemena
 • Plošné stavby, komunikace, chodníky apod.
 • Katastr nemovitostí a navazující úkony, závaznost nebo nezávaznost údajů z KN (4 předpis

Přednášející:

Ing. Jiří Blažek, zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby

Informace:

 • Účastnický poplatek:
  • pro členy KHK ZK: 1 500 Kč bez DPH
  • pro ostatní: 2 000 Kč bez DPH
 • Přihlásit se můžete do 28.3.2019
 • Přihláška na seminář 

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@khkzk.cz / +420 532 194 928

Doporučujeme