Připraveni na možnou kontrolu souladu s GDPR?!

GDPR a zejména případná kontrola jeho plnění od Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) se stala strašákem posledních měsíců, zejména kvůli hrozbě hrozivě vypadajících maximálních pokut, přímo zakotvených v textu normy. Dozorový úřad monitoruje a vymáhá uplatňování nařízení v ČR různou formou – od upozornění až po udělení různě vysokých pokut. Správci a zpracovatelé však ani po roce účinnosti GDPR nemusí mít jasnou představu o nezbytných opatřeních při zavádění vhodných nástrojů a prvků ochrany osobních údajů jako je řízení bezpečnostních incidentů, revize posuzování dopadů a rizik u zpracování, pravidelné proškolování, atd.

Datum konání
20.05.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Zlín, Vavrečkova 5262
Témata
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Dne 20. května 2019 proběhne ve Zlíně seminář, který Vás upozorní na správné a čerstvé informace ke kontrole a zdůrazní možná rizika plynoucí z nesprávného zavádění GDPR.Obsah:

  • Doložení souladu s GDPR, nástroje ochrany o.ú. správců
  • Dozorové pravomoci ÚOOÚ
  • Druhy kontrol, mezinárodní dozor
  • Kontrola zpracování ve veřejné správě
  • Kontrola zpracování v soukromé sféře
  • Zjištění porušení, podněty, dotazy
  • Vyřizování stížností dle správního řádu, stížnostní agenda
  • Opatření k nápravě, ukládání sankcíSoudní přezkum rozhodnutí ÚOOÚ
  • Trestněprávní odpovědnost v souvislosti s ochranou osobních údajů
  • Doporučení, náprava vadného zpracování, opatření

Přednášející:

Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@khkzk.cz

Doporučujeme