Uzavírání obchodních smluv v souvislosti s GDPR

Dne 10. září 2019 proběhne ve Zlíně seminář, na kterém se dozvíte, jak smlouvy nově uzavírat při existenci NOZ a GDPR, ale také, jak ty stávající a osvědčené změnit a aktualizovat.

Datum konání
10.09.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Zlín, Vavrečkova 5262
Témata
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchCíl:

 • Komplexní přehled o změnách týkajících se smluv a závazkových vztahů dle NOZ, to vše také v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Dozvíte se, jak postupovat při zpracování návrhu a procesu uzavírání smluv a jak při tomto postupu nastavit systém ochrany dat
 • Vaše společnost nebude doplácet na nevýhodnost smluvních podmínek
 • Modelové situace si vyzkoušíte na praktických ukázkách

Program:

 • Přechodná ustanovení k novému smluvnímu právu
 • Zásady GDPR a jak je uplatnit při uzavírání obchodních smluv
 • Základní principy rekodifikace a limity smluvní volnosti (dispozitivita v NOZ, dobré mravy, veřejný pořádek aj.)
 • Předsmluvní odpovědnost v souvislosti s ochranou dat
 • Smlouva jako právní jednání (právní jednání a jeho vady, absolutní a relativní neplatnost, relativní neúčinnost, zdánlivost aj.), smlouva jako právní důvod v souvislosti s ochranou obních údajů
 • Proces uzavírání smluv a výklad smluv (úprava nabídky a její přijetí, modifikace kontraktačního procesu aj.)
 • Všeobecné obchodní podmínky a jejich změny
 • Obchodní zvyklosti
 • Obsah smlouvy, ochrana dat kontaktních osob zákazníků, zpracovatelský vztah,
 • Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení
 • Sankce … a další

Přednášející:

Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@khkzk.cz

Doporučujeme