Seznamte se s výhodami BIM

Webinář pro top management a digitální zmocněnce s názvem Seznamte se s výhodami BIM proběhne dne 21. června 2022 od 10:00.

Datum konání
21.06.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

V rámci digitalizace státní správy tvoří BIM nedílnou součást digitalizace stavebního sektoru. Veřejní zadavatelé budou mít v této oblasti rozhodující úlohu a jestliže se jí chopí bez obav a zodpovědně, pak se s velkou pravděpodobností podaří využít všechny benefity, které metoda BIM nabízí.
Zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele je ale dlouhodobý proces, na který je nezbytné se řádně připravit, naplánovat ho, alokovat na něj zdroje jak finanční, tak personální. Jak BIM celkově zapadá do oblasti veřejné správy, jaké benefity nám přinese, co všechno se změní a jakým způsobem a co vše se budeme muset naučit, to shrnuje informační webinář určený pro top management a digitální zmocněnce organizací veřejné správy.

Určení:

Webinář je určen pro strategický top management organizace veřejného zadavatele a digitální zmocněnce.

Dozví se v něm, kolik času je potřeba na přípravu organizace, jak příprava probíhá a jakých osob se postupně týká tak, aby bylo možné se rozhodnout, jak práci na této změně zahájit.

Bezplatný dvouhodinový webinář ukáže, jak zavést BIM do organizace a co vám to přinese. Představí možnosti dalšího vzdělávání odborných pracovníků podle profesních kvalifikací.

Cíl:

 • Poskytnout celkový vhled do metody BIM v kontextu připravovaného Zákona o BIM
 • Představit možnosti využití metody BIM
 • Představit způsob, jakým BIM ovlivní dosavadní pracovní postupy
 • Představit obecný návrh plánu zavedení BIM do organizace
 • Vysvětlit důležitost pilotního projektu
 • Představit možnosti vzdělávání pracovníků organizace veřejné správy

Přínos:

 • Manažer porozumí obecným principům metody BIM a důvodu připravovaného Zákona o BIM
 • Manažer má obecnou představu o využití metody BIM v organizaci
 • Chápe, že BIM do značné míry ovlivní dosavadní pracovní postupy uvnitř i vně organizace a že na tuto změnu je nezbytné se náležitě připravit
 • Manažer rozumí principům plánu zavedení BIM do organizace a chápe, k čemu slouží pilotní projekt BIM
 • Uvědomuje si důležitost jmenování BIM týmu v organizaci
 • Má obecnou představu o možnostech vzdělávání a ví, kde najde další informace
 • Je zodpovědný za smluvní zabezpečení projektu.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ BIM@agentura-cas.cz

Doporučujeme