Smart City Fórum Česko & Ukrajina

Smart City Fórum Česko & Ukrajina proběhne dne 26. dubna 2023 od 09:00 v Praze i online.

Datum konání
26.04.2023
Typ akce
Fórum
Země určení
Česká republika Česká republika
Ukrajina Ukrajina
Místo konání
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Praha / online
Další akce v kategoriích

V rámci akce uslyšíte novinky:

 • Ke strategické podpoře Vlády ČR v oblasti podpory Ukrajiny a B2B spolupráce českých firem s ukrajinskými partnery
 • K tématu chytrých měst, regionů a komunit a potenciálu posílení česko-ukrajinské spolupráce v tomto kontextu
 • Zcela konkrétních řešeních, které my, Češi, můžeme ukrajinské straně nabídnout prostřednictvím aktivit našich firem
 • Konkrétních požadavcích strany ukrajinské od firem a zástupců ukrajinských municipalit, kteří se do akce zapojují.
 • Program Smart City Fóra Česko & Ukrajina je zasazen do kontextu mise Chytrá města a regiony podpořené z programu PROPED 2023, v jejímž rámci přicestuje do ČR skupina ukrajinských expertů – zástupců firem i veřejných organizací – kteří mají zájem o bezprostřední spolupráci s českými partnery.

Cíl:

A co svou účastí na Smart City Fóru Česko & Ukrajina získáte:

 • V dopolední konferenční sekci – informace o situaci na Ukrajině a potenciálu spolupráce v oblasti chytrých řešení určených pro využití ve veřejné sféře
 • V odpolední organizované sérii B2B setkání – možnost přímého kontaktu s partnery z Ukrajiny, Česka i dalších zemí, které zajímá tematika chytrých měst, regionů a komunit
 • V rámci odpolední série exkurzí – možnost komentované návštěvy Centra města budoucnosti a Testbedu pro Průmysl 4.0 při CIIRC ČVUT
 • Novou inspiraci a impulsy k prohloubení Vaší spolupráce s tuzemskými i ukrajinskými partnery v oblasti chytrých řešení určených pro veřejnou sféru.

Informace:

 • Prosím, vezměte na vědomí, že hlavním pracovním jazykem akce je angličtina.
 • Se svou registrací neváhejte, neb počet míst pro účastníky na místě samém je omezen a po jeho naplnění bude možná registrace pouze k online sledování akce.
 • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Tereza Samanova / samanova@czechinno.cz

Doporučujeme