Štíhlá výroba v kostce

Seminář Štíhlá výroba v kostce vám ukáže, jak Budování základních stavebních kamenů štíhlé výroby.

Datum konání
03.10.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Stříbro
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

I když je filosofie Lean Manufacturing v našich podnicích čím dál rozšířenější, stále je ještě mnoho firem, které jsou v této oblasti v začátcích či se k implementaci teprve chystají. V hlavách mnoha manažerů tak vyvstávají otázky: jak postupovat, čím a kde začít, na co se soustředit, čeho se vyvarovat, jak správně vybrat vhodnou metodu, jak motivovat a zapojit zaměstnance, jak vyhodnotit přínosy?

Štíhlá výroba (LEAN production) je základním stavebním kamenem štíhlého a efektivního výrobního podniku. LEAN můžeme chápat jako soubor metod, nástrojů a principů, kterými zefektivňujeme výrobní pracoviště, linky, strojní zařízení, pracovní operace a hodnotové toky. Cílem je mít stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu s maximalizací přidané hodnoty.

Pracovníci na nejrůznějších pozicích většinou mají povědomí o jednotlivých druzích plýtvání, problémem však je naučit se toto plýtvání na pracovištích vidět a vnímat. Důsledkem plýtvání mohou být nevyužité stroje (úzká místa), vysoké prostoje, nadbytečné zásoby, rozpracovaná výroba, přetížení pracovníci, nezpůsobilé procesy, vysoká zmetkovitost, velké množství vícepráce, složité materiálové toky, neustálé skluzy v plánu apod. Eliminace plýtvání přináší možnosti zlepšování procesů a je prvním krokem na cestě ke štíhlé výrobě.

Program:

  • Základní principy a metody filosofie LEAN.
  • Způsob a postup zavádění štíhlé výroby, rizika implementace.
  • Produkční systémy – tvorba, struktura a význam.
  • Co je plýtvání? Cesty k identifikaci plýtvání.
  • Příklady plýtvání ve výrobních i nevýrobních procesech.
  • Základní metody průmyslového inženýrství.
  • Praktická ukázka v partnerské společnosti Kermi s. r. o.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Ivana Machalová / manažerka vzdělávání / ivana.machalova@e-api.cz / +420 724 431 542

Doporučujeme