Tržiště výzkumných nápadů

Dne 5. října 2020 od 13:00 do 15:00 proběhne setkání, jehož cílem je navázat spolupráci mezi fakultami Univerzity Pardubice a firmami z Pardubického kraje.

Datum konání
05.10.2020
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Krajský úřad v Pardubicích, sál Jana Kašpara, Komenského nám. 120, Pardubice
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Fakulty budou prezentovat své projektové záměry a plány. Firmy zase mohou sdílet své potřeby, ze kterých mohou vzniknout společné projekty.

Program:

  • 13:00 Úvodní slovo – Jana Klekar (RRAPK), Tomáš Vlasák (agentura CzechInvest), Petra Srdínková (P-PINK)
  • 13:15 Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • 13:30 Fakulta chemicko-technologická
  • 13:45 Dopravní fakulta Jana Pernera
  • 14:00 Zahájení kulatých stolů pro účastníky

Informace:

  • Akce je zdarma.
  • Svou účast potvrďte nejpozději do 30. září 2020.
  • Setkání se pořádá pod záštitou Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0./0.0./18_055/0016502.
  • Partnery akce jsou agentura CzechInvest a Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK. Setkání se koná jako doprovodná událost Týdne inovací v ČR.
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ +420 296 342 500

Doporučujeme