TT Actual: Výzvy MPO za miliardu

Agentura pro podnikání a inovace zve všechny zájemce na akci s názvem TT Actual: Výzvy MPO za miliardu, která se koná v pondělí 27. května 2024 v Praze.

Datum konání
27.05.2024
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
ÚČL, Na Florenci 1420/3, Praha
Další akce v kategoriích

Zástupci API zde budou prezentovat a konzultovat aktuální výzvy OP TAK zaměřené na oblast technologického transferu: Partnerství znalostního transferu, Proof of Concept a Spolupráce – Klastry. Akci pořádá CETAV Centrum transferu AV ČR.

Květnový TT Actual se zaměří, na novou skupinu programů, která pomůže podnikatelům s posílením výzkumných a inovačních kapacit. Financovány jsou z OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Mluvit se bude o programech Partnerství znalostního transferu, Spolupráce-Klastry a Proof of Concept, které poskytnutím dotace podporují posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V OP TAK je na tyto výzvy celkově připravena jedna miliarda korun. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím portálu ISKP2021+. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zprostředkujícím subjektem je Agentura pro podnikání a inovace.

Hostem květnového vydání bude Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API. Během vystoupení představí uvedené programy včetně výčtu způsobilých výdajů, způsobu hodnocení žádostí a upozorní na nejčastější nedostatky hodnocených žádostí.

Společným jmenovatelem u této trojice programů je řízené zprostředkování předávání znalostí od výzkumné organizace, kterým rozumíme transfer znalostí nebo realizaci společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Tím je podpořena i komercializace výsledků výzkumu a vývoje.

Registrace na akci

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Klára Langerová / +420 731 663 879

Doporučujeme