Gaudeamus 2019

Ve dnech od 22. do 25. října 2019 proběhne v Brně evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání.

Datum konání
22.10.2019 - 25.10.2019
Typ akce
Veletrh, výstava
Místo konání
Brno, Výstaviště 405/1
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchVeletrhy Gaudeamus jsou postaveny na více než dvacetileté úspěšné tradici a probíhají každoročně v Brně, Praze a Nitře.

Cílem veletrhů je vytvořit místo setkávání zástupců vzdělávacích institucí a jejich potenciálních studentů. Veletrhy poskytují platformu pro výměnu komplexních informací o možnostech pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání v České republice, na Slovensku i v zahraničí.

Vystavovatelé jsou univerzity, vysoké školy, samostatné fakulty, vyšší odborné školy, jazykové školy, agentury zajišťující přípravu na přijímací zkoušky a poskytovatelé studia v zahraničí z České republiky, Evropské unie a celého světa.

Návštěvníci veletrhu jsou studenti 4. a 3. ročníků středních škol všech zaměření, studenti a absolventi vysokých škol a VOŠ, zájemci o celoživotní vzdělávání.

Na veletrh Gaudeamus přicházejí pouze návštěvníci se skutečným zájmem najít si pomaturitní studium. 98 % návštěvníků dlouhodobě uvádí jako důvod návštěvy hledání školy nebo studijního oboru. Na podporu správného rozhodnutí studentů jsou zaměřeny také doprovodné programy: Přednášky, Poradenský servis s Testovacím centrem, Kariérové poradenství, Věda pro život a Poradenství o studiu v zahraničí.

Veletrh Gaudeamus Brno je pro vás efektivním nástrojem k oslovení velkého množství potenciálních studentů za krátký čas.

Detailní informace naleznete na webových stránkách veletrhu

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@gaudeamus.cz / +420 545 176 136

Doporučujeme