Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání – Kolín

Agentura pro podnikání a inovace zve všechny zájemce na akci s názvem Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání, která se koná v úterý 16. května 2023 v Kolíně.

Datum konání
16.05.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Středočeský kraj Středočeský kraj
Místo konání
Podnikatelský inkubátor CEROP, Sokolská 1095, Kolín
Další akce v kategoriích

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů financování v České republice. Můžete získat informace o výzvách například z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), Technologie pro MAS (CLLD), Operačního programu Zaměstnanost Plus (OPZ+) nebo programu POVEZ.

Dále lze konzultovat služby a výzvy agentury CzechInvest, Technologické agentury ČR, agentury CzechTrade, Místních akčních skupin, Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva kultury, Středočeského inovačního centra, Národní rozvojové banky a dalších.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Eliška Kratochvílová / Regionální kancelář pro Prahu a Středočeský kraj / eliska.kratochvilova@czechinvest.org / +420 725 978 176

Doporučujeme