Veletrh dotačních příležitostí – Karlovy Vary

Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s Sekretariátem Regionální stálé konference Karlovarského kraje, CzechInvestem a dalšími partnery zve všechny zájemce z řad podnikatelů z Karlovarského kraje na Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání.

Datum konání
27.11.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Karlovarský kraj Karlovarský kraj
Místo konání
Sál Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary
Další akce v kategoriích

Přemýšlíte nad rozvojem svého podnikání anebo zatím jen zvažujete, že začnete podnikat? Podílíte se na rozvoji území, v kterém působíte? Chtěli byste k naplnění Vašich záměrů využít dotace nebo podporu v podobě finančních nástrojů?

Konzultovat můžete:

 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – API
 • Integrovaný regionální operační program – CRR ČR
 • Podpora podnikání, inovací, financování – KARP
 • Podpora začínajícím podnikatelům – INION
 • Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti – ÚP ČR
 • Finanční nástroje pro podnikatele – NRB
 • Propojení výzkumných organizací s inovačními aktivitami ve firmách – TAČR
 • Služby a programy agentury CzechInvest
 • Služby a programy agentury CzechTrade
 • Operační program Spravedlivá transformace – MŽP
 • Možnosti podpory pro podnikatele – KHK KK
 • Programy přeshraniční spolupráce – KÚKK
 • Krajské dotační tituly – KÚKK
 • Vouchery pro podnikatele OPST – KÚKK
 • Ochranné známky a patenty – Úřad průmyslového vlastnictví

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ programy@agentura-api.org / +420 800 800 777

Doporučujeme