Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji

Datum konání
23.09.2019
Typ akce
Veletrh, výstava
Místo konání
Olomouc, Jeremenkova 40B
Další akce v kategoriích

Dne 23. září 2019 proběhne v Olomouci veletrh, jehož cílem je seznámit začínající i stávající podniky formou krátkých prezentací a následných individuálních konzultací podnikatelských záměrů s aktuálními možnostmi veřejné podpory.Účast institucí:

 • CzechInvest – služby agentury pro začínající i zavedené podniky
 • CzechTrade – podpora exportu (služby zahraničních kanceláří, zahraniční veletrhy)
 • Agentura API – programy podpory z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (úspory energií ve firmách, technologie, elektromobilita atd.)
 • Technologická agentura ČR – podpora výzkumu a vývoje
 • Olomoucký kraj – krajské dotační tituly pro podnikatele a firmy
 • Úřad práce ČR – podpora kvalifikované pracovní síly pro firmy
 • Státní zemědělský intervenční fond – podpora zemědělských, lesnických a potravinářských podniků v rámci Programu rozvoje venkova
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR – aktivity zaměřené na zaměstnavatele
 • ITI Olomoucké aglomerace – dotace v rámci vymezeného území Ol. aglomerace

Informace:

 • Vstup na akci včetně konzultací je bezplatný.
 • Pro účast je nutná registrace a to nejpozději do 19. září 2019. 
 • Do poznámky připojte, jaký záměr byste rádi konzultovali (např. pořízení nových technologií, rozšíření výroby, export do zahraničí, výzkum a vývoj, aj.).

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ olomouc@czechinvest.org / +420 296 342 984

Doporučujeme