Veletrh dotačních příležitostí

Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s CzechInvestem a dalšími partnery zve všechny zájemce na akci s názvem Veletrh dotačních příležitostí.

Datum konání
24.11.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Inovační centrum Ústeckého kraje – Eventový sál, Velká Hradební 54, Ústí nad Labem
Další akce v kategoriích

Zúčastněte se tohoto plánovaného veletrhu dotačních příležitostí, jehož cílem bude seznámit Vás s aktuální nabídkou dotačních titulů a dalších možností veřejné podpory.

V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Díky partnerům můžete konzultovat své projektové záměry s následujícími institucemi:

 • Agentura pro podnikání a inovace (API) – nový OP TAK,
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest,
 • Agentura na podporu exportu CzechTrade,
 • Úřad práce Ústeckého kraje (POVEZ II),
 • Technologická agentura ČR (Podpora výzkumu a vývoje),
 • MAS Český sever (Podpora podnikání na venkově),
 • Programy Národní rozvojové banky (Bezúročné úvěry a záruky),
 • Projekty SFŽP (Modernizační fond),
 • Inovačního centra Ústeckého kraje (Podpora podnikání),
 • Státní zemědělský intervenční fond (SZIF),
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR (IROP 2021+).

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ programy@agentura-api.org / +420 800 800 777

Doporučujeme