Veletrh dotačních příležitostí

Místo konání:
Karlovy Vary, Závodní 378/84 Česká republika
Typ akce:
Veletrh, výstava
Datum konání:
17. 09. 2019

Dne 17. září 2019 proběhne v Karlových Varech veletrh, na kterém máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky partnerům můžete konzultovat OP PIK (API), IROP (CRR), OP Z (MPSV), OP ŽP (MŽP), Program rozvoje venkova (MZe), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace (MPO), programy agentury CzechInvest, CzechTrade, TA ČR, ČMZRB, komunitární programy (TC AV ČR), programy podporující českoněmeckou spolupráci ad.

Pro municipality budou poskytnuty informace o programech podpory na regeneraci brownfieldů financovaných ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů EU.

Informace:Kontaktní informace

+420 296 342 963Pravidelné novinky e-mailem