Vrstvené procesní audity – LPA

Dne 5. června 2020 od 08:00 do 13:30 proběhne online kurz, jehož cílem je účastníkům představit možnosti, jak zvládnout implementaci požadavků příručky CQI – 8. 

Datum konání
05.06.2020
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Témata
Další akce v kategoriích

Vrstvené procesní audity (LPA – Layered process audit), jsou čím dál populárnějším nástrojem a reprezentují formalizovaný systém zaměřující se na zjištění rizik procesu. Pomocí auditů je možné ověřit, zda jsou na pracovištích a v procesu dodržovány všechny standardy a kontroly. Audity jsou jednoduchým souborem otázek seřazených do úrovní, určených pro zařízení anebo proces. Zavedený systém LPA je specifický požadavek některých OEM.

Obsah:

  • pochopení fungování principů LPA
  • zajistit úplné zavedení a vykonávání standardů
  • propojení LPA auditů s nástroji zlepšování a řízení rizik
  • zlepšení zavedené kvality a zvýšení povědomí všech zaměstnanců
  • praktické cvičení – výsledkem kterého bude zpracovaná metodika LPA
  • diskuze

Účastníků budou předem poskytnuty materiály s prosbou o pročtení a drobnou přípravu na samotný online kurz.

Na začátku online kurzu budou probrány výsledky přípravy a následně se bude na takto vytvořené informace navazovat dalším výkladem.

Přednášející:

Libor Havránek

Informace:

  • Cena: 1 990 Kč bez DPH
  • Přihláška na kurz a další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ondřej Kopecký / kopecky@csq.cz / +420 221 082 284

Doporučujeme