Zdroj: CzechTrade

Vyhrávejte v exportu díky Vašemu marketingu

Cíle semináře:

Datum konání
30.11.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
CzechTrade, Štepánská 567/15, Praha 2
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Jak vyhrát konkurenční
válku získáním a udržením nových klientů? Co se můžete naučit z nejúspěšnějších
mezinárodních marketingových úspěchů? Jak tyto poznatky přenést do svého
vlastního podnikání, nehledě na to, zda je rodinné či lokální? A jak vlastně to
platí v B2B sféře?

Dobrý marketing není o
vtipných reklamách a plakátech.

Marketing je mnohem víc než jen reklama.  Dobrý marketing není jen o nejnovějších módních
teoriích, jako je guerilla marketing nebo word-of-mouth. Dobrý marketing je
především o vztahu vašich značek, vašich služeb a vaší společnosti s vašimi
zákazníky. Jde o vytváření vztahů se zákazníky prostřednictvím poskytování
hodnoty.

Tento vztah platí jak
pro podniky, tak pro neziskové organizace, politická uskupení a další subjekty,
které se snaží poskytovat služby nebo získávat podporu pro své myšlenky.

Tento seminář se
zaměřuje na aplikaci základů marketingu, včetně hodnoty spotřebitele, chování
spotřebitelů, průzkumu trhu, segmentace trhu, marketingové strategie a tolik
zmiňované čtyři P (product, price, promotion, place).

Hlavní důraz bude
kladen na marketingové dovednosti pro plánování, navrhování a implementaci konkrétních
marketingových strategií a uplatňování marketingových koncepcí v místním i
mezinárodním podnikatelském prostředí.

V tomto semináři se
naučíte, jak transformovat úspěšné modely jako Nike, Adidas, IKEA, Apple,
Kofola a mnoho dalších pro vlastní podnikání – platí také pro B2B podnikání!

 • Po absolvování
  semináře budete schopni:
 • Uplatňovat
  základní marketingové koncepty a účastnit se marketingových diskusí
 • Analyzovat
  marketingové úsilí stávajících organizací
 • Přenést
  základní marketingové strategie úspěchu do vlastního podnikatelského prostředí
 • Pochopit, jak navázat nové vztahy se svými
  klienty jako nositelé řešení
 • Vyhledávat
  a shromažďovat aktuální a relevantní informace týkající se marketingové
  problematiky
 • Vypracovat přesvědčivý
  marketingový plán pro stávající produkt nebo službu.

Styl workshopu:

 • Seminář probíhá formou
  participativních lekcí lektora, diskusí mezi účastníky a praktickou prací
  účastníků. 
 • Teoretická část bude použita
  jako základ pro diskusi o „reálných“ komunikačních situacích a
  problémech, kterým čelí globální manažeři. 
 • Od všech účastníků se
  očekává aktivní účast.
 • Hlavní důraz
  výuky/učení v tomto kurzu je kladen na praktický přístup ve formě
  workshopu
  .
 • Účastníci budou v semináři vzájemně sdílet, diskutovat a kritizovat
  svou práci s cílem zlepšit každodenní, „reálnou“ manažerskou
  komunikaci.

 

Právě zde dochází k
opravdovému učení okamžitou aplikací informací na konkrétní případ nebo
praktické cvičení vytvoří v mozku nesmazatelnou stopu, kterou si můžete v
budoucnu znovu a znovu vybavit a použít.

 

 

 

 

 

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/16146f53-4ddc-46bb-907d-e107ef9f45a8.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Ludková Stella-Lea / specialista exportního vzdělávání / stella.ludkova@czechtrade.cz / +420 224 907 534

Doporučujeme