Výkaz cash flow a jeho nástrahy z účetního hlediska

Peněžní toky neboli cash flow jsou nedílnou součástí účetní agendy. Nesete odpovědnost za jejich správné zobrazení v účetnictví, ale často jste přímo či nepřímo zapojeni i do jejich řízení.

Datum konání
15.03.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Zaměříte se praktickým způsobem nejen na kategorie peněžních příjmů a výdajů, ale i na vysvětlení podstaty a významu výkazu cash flow. Vše prakticky aplikujete v návodné případové studii.

Finanční řízení se neobejde bez cash managementu. Jeho hlavním zdrojem jsou účetní informace, za jejichž kvalitu a spolehlivost zodpovídáte.

Ukážete si, jaké jsou zdroje peněžních příjmů a peněžních výdajů v podniku a jak a proč se liší od výnosů a nákladů. Vysvětlíte si podstatu a význam výkazu cash flow v účetní praxi a na příkladu si ukážete, jak ho sestavit z běžně dostupných účetních informací. Zaměříte se i na další účetní ukazatele vycházející z cash flow.

Určení:

Seminář je určen pro hlavní i finanční účetní, osloví podnikové ekonomy nebo kontrolery.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@seminaria.cz / +420 603 430 707

Doporučujeme