Vymáhání práv z duševního, zejména pak průmyslového vlastnictví Celní správou ČR

Seminář na téma Vymáhání práv z duševního, zejména pak průmyslového vlastnictví Celní správou ČR proběhne dne 30. září 2021 od 09:00 do 13:00 v Brně.

Datum konání
30.09.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Pavilon RHK Brno, Výstaviště 3 (areál BVV)
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Účastníci budou seznámeni s kompetencemi orgánů Celní správy ČR při prosazování práv duševního vlastnictví, a to jak ve vztahu ke zboží podléhajícímu celnímu dohledu, tak i ke zboží, které celnímu dohledu nepodléhá.

Lektor poskytne komplexní informace o tom, jak správně podat žádost o přijetí opatření a jak s celními orgány při prosazování práv duševního vlastnictví spolupracovat.

Účastníci budou také seznámeni s aktuálními legislativními změnami i s trendy, které celní správa v oblasti padělání a pirátství zaznamenala.

Program:

 • Působnost Celní správy České republiky ve vztahu k vymáhání práv duševního vlastnictví
  • právní rámec
  • rozsah oprávnění Celní správy České republiky
  • postup podle nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013 („opatření na hranicích“)
  • postup podle zákona č. 355/2014 Sb. („vnitrostátní trh“)
 • Jak správně podat žádost o přijetí opatření
 • Postavení žadatele/držitele rozhodnutí, kterým byla schválena žádost o přijetí opatření)
 • Postup celních orgánů při přijímání opatření
 • Postavení kontrolovaného subjektu
 • Postavení žadatele/držitele rozhodnutí, kterým byla schválena žádost o přijetí opatření
 • Malé zásilky
 • Přijímání opatření z moci úřední
 • Trendy v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví
 • Výsledky Celní správy České republiky v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví
 • Zdroje informací
 • Diskuse

Přednášející:

mjr. Mgr. Petr Jirák, vedoucí oddělení 05 Ochrany duševního vlastnictví, Celní úřad pro KHK

Informace:

 • Akce je zdarma.
 • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Dagmar Sedláčková / sedlackova@rhkbrno.cz / +420 532 194 928

Doporučujeme