Vymezení předmětu veřejné zakázky

Ve čtvrtek 18. března 2021 uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tzv. metodický den na téma Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů.

Datum konání
18.03.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Metodické dny Úřad plánuje pořádat přibližně každé dva měsíce. Bude se jednat o různé formy metodických setkání určených zejména pro zadavatele a dodavatele. Každý metodický den bude zaměřen na specifické téma, jež bude určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe.

Obsah:

  • V dopolední části prvního metodického dne dojde ke shrnutí problematiky ze strany expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a případně i jiných relevantních subjektů.
  • Odpolední část by pak měla být více interaktivní a vyhrazena odpovědím na konkrétní dotazy, které mohou zájemci zasílat již nyní (nejlépe do 7. 3. 2021). Pro příjem dotazů je zřízena zvláštní e-mailová adresa: metodickydenvz1@uohs.cz.

Informace:

  • Metodickým dnům je věnována zvláštní internetová stránka na webu ÚOHS, na níž budou zveřejňovány aktuality a změny týkající se těchto školení. Na stránce budou rovněž zveřejněny odpovědi na položené dotazy, takže budou všem dostupné i po konání akce.
  • Informace o konkrétní technické platformě, na níž se online seminář uskuteční, a o způsobu registrace budou Úřadem předem oznámeny.
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ metodickydenvz1@uohs.cz

Doporučujeme