WEC 2023: 7. Světový inženýrský konvent

Praha bude poprvé v historii pořadatelství hostit Světový inženýrský konvent (World Engineers Convention).

Datum konání
09.10.2023 - 15.10.2023
Typ akce
Kongres
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Jde o nejvýznamnější aktivitu Světové federace inženýrských organizací (the World Federation of Engineering Organizations – WFEO), která je pořádána každé čtyři roky v různých kontinentech jako největší světové setkání inženýrů, vědců, techniků, studentů, zástupců univerzit, průmyslu, výzkumu, mediální a politické sféry s počty účastníků více než 3000.

Český WEC 2023 se bude konat v Praze ve dnech od 9. do 15. 10. 2023.

Cíl:

Za cíl si klade ukázat nejvyspělejší současné a budoucí technologie založené na využití převratných vynálezů v kybernetice, robotice a umělé inteligenci a jejich současných a budoucích aplikací v oblastech energetiky, dopravy, průmyslu, životního prostředí, chytrých měst a regionů, kybernetické bezpečnosti, zdravotnictví, zásobování pitnou vodou a potravinami, omezování vlivu klimatických změn a prevence proti přírodním a průmyslovým katastrofám. Významnou součástí konventu bude také důraz na inovace vzdělávání a celoživotního profesního kariérního cyklu inženýrů s důrazem na mladou generaci a ženy v inženýrství a vědě.

Hlavním záměrem 7. konventu WEC 2023 je zdůraznit klíčovou roli inženýrů, techniků, vědců a všech zainteresovaných lidí přispívající k řešení nejkritičtějších globálních problémů lidstva a k dosažení cílů udržitelného rozvoje deklarovaných OSN v UN Sustainable Development Goals.

Další podrobnosti, program a registrace

Další informace (v českém jazyce)

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme