Zákon na ochranu oznamovatelů se týká i vaší firmy!

Právní úprava na ochranu oznamovatelů, (zákon č. 171/2023 Sb.) platí od už 1. srpna 2023!

Datum konání
14.09.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Firmy, které mají celkem 250+ zaměstnanců – pro ně platí od 1.8.2023
Firmy, které mají 50 až 249 zaměstnanců – pro ně platí od 15.8.2023.

A pozor! Z pohledu tohoto zákona se do zaměstnanců počítají i “dohodáři” a agenturní pracovníci.

Obsah:

V rámci webináře se společně budete věnovat těmto otázkám:

  • vymezení základních pojmů (oznamovatel, oznamovaný, chráněné oznámení, odvetné opatření, povinný subjekt, příslušná osoba);
  • vymezení působnosti zákona – koho tíží povinnosti podle legislativy na ochranu oznamovatelů;
  • vnitřní oznamovací systém, jeho podoba, forma a pravidla – jak vyřizovat oznámení;
  • příslušná osoba, její povinnosti a úloha;
  • rizika a odpovědnostní důsledky z neplnění povinností a neposkytnutí ochrany;
  • zodpovídání dotazů, diskuze.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ kurzy@komora.cz

Doporučujeme