Zelená města – Jak zlepšovat životní prostředí českých měst a obcí trvale udržitelným územním plánováním?

Dne 17. března 2020 od 09:00 do 17:00 proběhne v Praze konference, jejímž cílem je otevřít národní debatu o tom, jak systematicky chránit a rozvíjet životní prostředí měst a obcí celostně a integrovaně s využitím lepších postupů rozvojového plánování a moderních technologií.

Datum konání
17.03.2020
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Další akce v kategoriích

V kontextu:

 • postupující urbanizace;
 • technologického vývoje a nových chytrých řešení;
 • změny klimatu v kontextu Evropského zeleného údělu (European Green Deal) do roku 2050;
 • budoucího programového období EU 2021 – 2027.

Koncept Zelených měst je ucelený, víceodvětvový proces, v němž jsou environmentální výzvy města pravidelně identifikovány, prioritizovány a řešeny prostřednictvím cílených investic a služeb, případně regulačních nástrojů. To vše s cílem zlepšit životní prostředí měst nákladově efektivním a finančně udržitelným způsobem při maximalizaci ekonomických a sociálních přínosů pro jeho obyvatele. Chytrým řešením by měla předcházet chytrá rozhodnutí na základě informací podložených skutečností.

Informace:

 • Cena:
  • veřejný sektor: 2 000 Kč (25 % sleva pro členy SMO ČR)
  • soukromý sektor: 3 900 Kč
  • členové ARI: bezplatný vstup (počet osob podle kategorie), další vstupy: 1 000 Kč
  • Early Birds: sleva 10 % při přihlášení do 21. února 2020 (včetně)
 • Více informací a registrace na akci

Pořadatelé:

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR), Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Evropskou investiční bankou (EIB), Britským velvyslanectvím v Praze a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Tomáš Janeba / office@ceskainfrastruktura.cz / +420 606 640 251

Doporučujeme