Zkušenosti ze soudní praxe sporů ze stavebních zakázek

Seminář na téma Zkušenosti ze soudní praxe sporů ze stavebních zakázek proběhne dne 28. března 2022 od 09:00 do 15:00 v Praze.

Datum konání
28.03.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
Témata
Další akce v kategoriích

Realizujete stavební zakázky? Potýkáte se přitom s nejrůznějšími problémy a spory a zajímá Vás, jak tyto spory řešit a zejména, jak jim předejít? Zajímá Vás, jaké dopady do realizace zakázky mají např. vady v projektové dokumentaci a kdo za ně odpovídá? Kdy můžete požadovat zvýšení ceny zakázky? Nebo jak správně provést změny realizované zakázky? Jak řešit reklamace nebo naopak, jakou reklamací není potřeba se zabývat?

Absolvováním semináře účastníci získají praktické i teoretické znalosti týkající se realizace stavebních zakázek, a sporů, které se v souvislosti s realizací staveb nejčastěji řeší. Pozornost bude věnována jak menším stavbám, tak i velkým výstavbovým projektům. Účastníci budou mít po absolvování semináře přehled o nejen o tom, jaká hlediska jsou klíčová řešení hrozících i vzniklých sporů, ale zejména, jak těmto sporům efektivně předejít.

Určení:

Seminář je určen především pro podnikové právníky, advokáty, zaměstnance stavebních společností, kteří uzavírají smlouvy o dílo nebo řeší právní problémy vzniklé při realizaci staveb.

Seminář se bude věnovat jak právním problémům vznikajícím při realizaci menších staveb, tak i problémům, které vznikají v rámci výstavbových projektů (např. za použití smluvních podmínek pro výstavbu FIDIC).

Přednášející:

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát, lektor ICC ČR, absolvent PF MU Brno se specializací na mezinárodní právo soukromé a obchodní, realizaci investičních celků a řešení vad zboží nebo díla, držitel CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Renata Filípková / filipkova@icc-cr.cz / +420 727 913 390

Doporučujeme