14. ročník akcelerátoru Můj první milion odhalil vítěze

Dne 20. května se konalo slavnostní vyhlášení vítězů akcelerátoru Můj první milion, který uspořádalo Technologické inovační centrum Zlín. Do akcelerátoru se přihlásilo 84 účastníků ve dvou kategoriích – střední škola a vysoká škola & veřejnost.

Dětský serál Pierre z animačního studia 3Dumplings, který si klade ambici prorazit na Netflix

Kromě vítězů těchto kategorií získali své speciální ceny i další účastníci akcelerátoru. Stejně jako vyhlášení vítězů, tak i celý letošní start-up akcelerátor byl kvůli epidemiologické situaci kompletně přesunutý do online prostředí, díky čemuž se mohlo workshopů zúčastnit více středoškoláků. Z 61 přihlášených projektů bylo 20 právě středoškolských, 41 pak usilovalo o vítězství a atraktivní ceny v kategorii vysoká škola & veřejnost.

Nejlepší tři v každé kategorii pak čekaly hodnotné finanční a věcné odměny, ale také třeba bezplatné konzultace od mentorů, kteří i letos provázeli budoucí start-upisty nabitým akcelerátorem. Ten tradičně tvořily odborné workshopy, díky nimž zvládli účastníci proměnit své podnikatelské myšlenky a originální nápady v reálný byznys plán.

Motivace a podpora od těch nejlepších

Během několika týdnů si s pomocí odborných a zkušených mentorů projektu Můj první milion účastníci akcelerátoru významně prohloubili znalosti obchodního modelu, marketingu, právních aspektů, validace projektů, podnikových financí, zdokonalili si také své prezentační dovednosti. Získali cenné kontakty a přiblížili se tak splnění svého podnikatelského snu. Toho již ostatně dosáhla celá řada účastníků předchozích ročníků. Jejich úspěchy jsou každoroční inspirací a motivací, proč svůj nápad představit odborníkům z praxe a přihlásit ho do akcelerátoru.

Akcelerátor píše historii

Mezi absolventy akcelerátoru se řadí například takové firmy jako VASKY, SUTU, DOLLER, Repetebox nebo třeba Dave´s knives. „Od roku 2007 proběhlo 14 ročníků projektu Můj první milion, celkově se zapojilo 1235 účastníků, kteří přihlásili 759 projektů z kategorie vysoká škola & veřejnost a 362 projektů z kategorie střední školy. Byla zahájena realizace 86 projektů,“ zhodnotil Lukáš Trčka, jednatel Technologického inovačního centra Zlín.

Jak to letos dopadlo?

Kategorie středních škol byla opět velmi pestrá. Studenti opět prokázali vysokou míru tvořivosti a zaujetí. Porota se nakonec shodla na těchto výsledcích:

 1. místo – Rostislav Svoboda, Střední průmyslová škola Zlín, projekt 5Z Leather
 2. místo – Radka Majchráková, Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, Průvodcovská činnost Kroměříž
 3. místo – Nikola Rosůlková, MESIT střední škola, o. p. s., Barbershop

V této kategorii byly rovněž uděleny dvě speciální ceny:

 • Cena TIC nejaktivnější střední škole za podporu podnikatelského myšlení u studentů – MESIT střední škola o.p.s.
 • Cena Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje pro nejaktivnějšího pedagoga Sdružení pro rozvoj ZL kraje – Ing. Bc. Marcela Mrázková (MESIT střední škola o.p.s.)

„Je to v podstatě takové poděkování středním školám za to, co dělají. Že dělají pro svoje žáky něco navíc. Motivují a podporují je v tom, aby byli podnikaví a kreativní. A to jsou nesmírně důležité dovednosti pro jejich budoucí profesní život. Velkou část práce udělají pedagogové, proto máme zvláštní cenu i pro ně. Často je to právě učitel, který žáky ‚zapaluje‘ a pomáhá jim s jejich projekty. Komunikuje s námi – TICem, děláme totiž i pro středoškoláky různé workshopy na téma podnikání. Teď chystáme i dva zážitkové kurzy pro střední školy,“ prozradila Olesja Lancevská, projektová manažerka Technologického inovačního centra Zlín.

Kategorie vysoká škola & veřejnost také potěšila pořadatele různorodostí a kreativitou jednotlivých projektů. Porota nakonec rozhodla takto:

 1. místo – Matěj Šak, Miriama Trnavská, Sofiya Gorokh z animačního studia 3Dumplings s dětským seriálem Pierre, který si klade ambici prorazit na Netflix
 2. místo – Tereza Chmurová, Ladislav Mišičko, Karolína Černá, Štěpán Bednařík s appkou kollektor, díky které si uživatel bude moct digitalizovat svůj šatník a lépe porozumět módě
 3. místo – Jan Karásek, Kryštof Katrušák s projektem Risell, pod kterým se skrývá marketplace s hypebeast oblečením a sneakers

V této kategorii byly rovněž uděleny tyto speciální ceny:

 • Cena TIC Kancelář v podnikatelském inkubátoru v centru Zlína na rok zdarma – Matěj Šak, Miriama Trnavská, Sofiya Gorokh z animačního studia 3Dumplings
 • Cena od ČSOB v hodnotě 5 000 Kč a dalších 5 000 Kč na využití jejich služeb – Matěj Šak, Miriama Trnavská, Sofiya Gorokh z animačního studia 3Dumplings
 • Cena společnosti VPC s.r.o. za udržitelný rozvoj, zejména jeho environmentální přínos. Cena zahrnuje finanční dar v hodnotě 5 000 Kč a osobní konzultace společnosti VPC (Valašské podnikatelské centrum) v časové dotaci 5 hodin – Tereza Hájková, Aquaponická farma
 • Cena společnosti dynamix investment za nejlepší on-line projekt. Cena zahrnuje finanční dar v hodnotě 10 000 Kč – Jan Karásek a Kryštof Katrušák, Risell

Další, již 15. ročník, bude vyhlášený opět na podzim, přesně 1. října 2021. Více informací naleznete na webu Můj první milion.

Redakčně upravená tisková zpráva Technologického inovačního centra Zlín

• Teritorium: Česká republika | Zlínský kraj
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme