186 milionů eur vyčlení Komise v roce 2023 na podporu udržitelných produktů EU

Až 186 milionu eur Komise vyčlení v roce 2023 na financování propagačních akcí na vysoce kvalitní a udržitelné unijní zemědělsko-potravinářské produkty v EU. Pracovní program propagační politiky na rok 2023 přijala Komise 16.12. 

Částky mezi propagaci na vnitřním trhu EU a ve třetích zemích, a to 83,3 milionu eur a 83,1 milionu eur. Mimo EU se za hlavní cíle v oblasti podpory považují země jako je Čína, Japonsko, Jižní Korea, Singapur, Severní Amerika, Nový Zéland a Austrálie. Jedním z hlavních vývozních trhů zůstává pro zemědělsko-potravinářské produkty EU Spojené království, které absorbuje 25 % vývozu z EU-27.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme