2. výzva programu ESA Spark Funding do konce března 2023

Podpora využití kosmických aplikací v pozemním sektoru patří mezi priority Evropské kosmické agentury (ESA). Součástí aktivit je také podpora firem, které se rozhodnou tyto technologie aplikovat pro vývoj, inovaci nebo zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů.

Projekt ESA Technology Broker se o komercionalizaci kosmických technologií v rámci Technologického centra Praha zasazuje. ESA SPARK FUNDING nabízí jedinečnou příležitost financování 60 000 € pro pilotní technologický transfer firmám, start-upům či výzkumným centrům, které chtějí svůj produkt kosmickou technologií zdokonalit. Financování může pokrýt náklady na fázi vývoje prototypu nebo uvedení na trh.

Ilustrační fotografie

Zapojit se mohou malé a střední firmy (SMEs), start-upy, výzkumná centra a univerzity. Přihlášky žadatelů budou hodnoceny na základě business case, vyspělosti technologie a socioekonomického dopadu. Hodnotící komise bude tvořena zástupci týmu ESA Technology Broker, ESA a Ministerstva dopravy ČR.

Deadline pro podání přihlášek ve druhé výzvě je 31. březen 2023.

Dne 1. 2. 2023 proběhne online informativní workshop k dané výzvě.

Více informací a přihlášku naleznete na webu ESA Technology Broker.  

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Kosmický průmysl

Doporučujeme