20 000 domácností v hlavním městě Bulharska vymění stará kamna za nová

V hlavním městě Bulharska topí pevnými palivy podle dostupných údajů na 55 tisíc domácností. Vzhledem k alarmujícímu stavu ovzduší v Sofii a opakované kritice stavu ze strany Evropské komise přišel sofijský magistrát s novým řešením – nabídl domácnostem možnost bezplatně vyměnit stará kamna na tuhá paliva za nové, ekologičtější zdroje tepla.

Již 6 tisíc domácností projevilo zájem o nabízenou výměnu. Magistrát chce takto vyměnit během tří let na 20 tisíc starých kamen na dřevo či uhlí. S ohledem na tradiční a rozvinutou výrobu topidel pro domácnosti v Česku se jedná o potenciálně zajímavou oblast možného uplatnění.

Poté, co již 6 tisíc domácností projevilo zájem o bezplatnou výměnu starých a neekologických kamen na dřevo či uhlí za nové, budou následovat konzultace s odborníky, kteří pomohou žadatelům vyplnit potřebné žádosti, s nimiž se obrátí na jednotlivé městské části podle místa bydliště.

Magistrát města Sofie zajistil pro výměnu starých kamen za kamna na pelety, na plyn či ústřední topení z městské teplárny celkem 57 mil. BGN z fondů EU. Jedna se o dva projekty, první v rámci programu LIFE na výměnu 4 925 topidel a druhý, který obsáhne 15 tisíc domácností. Plánuje uskutečnit první výměny již v tomto roce, pokud nedojde k soudním sporům ohledně dodávek. Projekt bude zrealizován v průběhu tří let.

Magistrát chystá rovněž setkání s občany, aby jim vysvětlil všechny podrobnosti projektu. Stará kamna domácnosti odevzdají městu, jež zajistí jejich recyklaci.

Tento projekt, podobně jako další snahy o zlepšení stavu ovzduší nejen v hlavním městě, představují zajímavou příležitost pro české dodavatele, jež nabízejí konkurenceschopné výrobky a mají zkušenosti s podobnými programy v ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Bulharsko

Doporučujeme