24 států neimplementovalo evropský kodex pro elektronické komunikace

Evropská komise spustila řízení o nesplnění povinností s celkem 24 členskými státy kvůli tomu, že neimplementovaly nová pravidla v oblasti telekomunikací.

Ta vyplývají z evropského kodexu pro elektronické komunikace a cílí na zlepšení podmínek uživatelů, především co se týče obsahu smluv, kvality služeb, konkurence na trhu nebo vyšších standardů komunikačních služeb.

Termín, do kdy měly členské státy transponovat tato pravidla vypršel 21. prosince 2020, nicméně prozatím tak učinilo pouze Řecko, Maďarsko a Finsko. Všechny ostatní státy vyzvala Komise k bezodkladnému přijetí pravidel. Členské státy mají nyní 2 měsíce na odpověď.  

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Témata: Právo | Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme