3D technologie pomáhají s péčí o stromy. Odhalí slabá místa a hrozící pády

Městská zeleň má v zástavbě stále důležitější roli v souvislosti s omezováním dopady klimatických změn. Dlouhodobé sucho ale na druhou stranu zhoršuje zdraví dřevin a zvyšuje riziko jejich pádu a zranění chodců. 

Foto: Shutterstock

Zeleň v parcích a ulicích se těší u obyvatel měst velké oblibě. Kácení každého vzrostlého stromu vyvolává polemiky a diskuse. Na druhou stranu stárnoucí a chřadnoucí stromy mohou představovat pro veřejnost riziko. Pády silných větví nebo i celých kmenů mívají za následek vážná, někdy i smrtelná zranění.

Letos v únoru například záchranáři zasahovali v pražských Klánovicích, kde se zřítil strom na hřišti. Zdravotníci odtud odvezli dvě zraněné děti do nemocnice. „Chlapec měl zraněnou hlavu, dívka utrpěla zranění ruky a zad,” uvedla mluvčí záchranky Jana Poštová. Přede dvěma lety spadl strom na Ústředním hřbitově v Brně a zranil seniorku.

Nepůvodní druh zabíjel

Zřejmě nejznámější případ se stal v roce 2008 ve Zlíně. Nepůvodní druh stromu pajasan žláznatý tam spadl na lidi před zastávkou a zabil dvanáctiletého chlapce. Kontrola ho přitom krátce před neštěstím prověřovala. Strom měl přitom poškozený kořenový systém. „Je to skrytá vada, to znamená, že se nedala zjistit vizuálně, tedy standardními metodami,“ poznamenala tehdy mluvčí zlínské radnice Marie Masaříková.   

Podobným neštěstím by mělo nyní předcházet nasazení moderních technologií. Speciální software AdBiAn vyvinuli brněnští IT odborníci ve spolupráci s místními arboristy. Program vytvoří 3D model stromu, na kterém testuje stabilitu stromu v jeho nejslabších bodech. Poskytuje tak informace o tom, jaká je jeho odolnost vůči zlomu a vývratu při namáhání okolními vlivy, například větrem.

Pomáhá tak stanovit, jak se o stromy správně starat a tím přispívá k jejich lepší životnosti. „Software pracuje s daty, která specialisté nasbírají v terénu. V praxi provedeme sken kmene, kdy využíváme technologii TrueDepth kamery, která je u novějších smartphonů používána pro rozeznávání obličeje. Data pak putují na server, kde probíhají výpočty a vytvoří se 3D model stromu,“ vysvětluje Ondřej Kolařík z projektu AdBiAn.

Riziko vývratu spočítá program

Program následně dokáže vypočítat odolnost vůči větru, zlomu a vývratu. Stanoví bezpečnostní koeficient, který ukazuje, jaká je míra destabilizace stromu a jakým pěstebním zásahem ho lze stabilizovat. „Software umí spočítat i pozitiva, která strom okolí přináší – na základě vstupů je možné odvodit například to, kolik CO2 strom uloží či jak přispěje k ochlazení okolní teploty. Všechny tyto informace nám pomáhají zjistit, jak hodnotný je strom pro své okolí, dává nám to argumenty pro jeho ochranu a ukazuje nám, jak o něj máme pečovat,“ dodává Ondřej Kolařík.

Foto: AdBiAn

S měnícím se klimatem je přitom nutné věnovat péči o stromy výrazně větší pozornost. Dřeviny totiž oslabuje sucho a následně nedokáží čelit nemocem a parazitům. Přitom je zároveň potřebné zachovat ve městech co nejvíce zeleně, protože v ulicích pomáhá snižovat teplotu.

Do současnosti se přitom experti spoléhali převážně na ruční měření, popřípadě prováděli drahé přístrojové testy, které spočívaly v tom, že je na kmen stromu připevněn akustický tomograf, který pomocí šíření zvuku dřevem odhalí vnitřní strukturu dřeva a rozsah případných defektů.

Výrazně levnější řešení

Tyto klasické testy se však svou cenou pohybují kolem 10 tisíc korun za měření jednoho stromu. Nový program tak šetří peníze i čas, daří se díky němu zachránit i hodnotné stromy, které by jinak byly hodnoceny jako rizikové. 3D model, který software vytvoří, je navíc možné použít do vizualizací, popřípadě ho vytisknout na 3D tiskárně.

AdBiAn existuje i jako mobilní aplikace, která pro software dodává data. „Používá rozbor fotografií pro výpočty reálných parametrů stromu,“ dodává Ondřej Jánošík ze společnosti Notum Technologies, která aplikaci dodala.

Foto: AdBiAn

Kromě záchrany hodnotných stromů umožňuje software i opak. Včasné odhalení poškozených a nebezpečných stromů, které na pohled působí zdravě. Z městské zeleně je tak možné odstranit stromy, u kterých hrozí zlom či vývrat a pro své okolí tak představují riziko.

Moderní technologie pronikají do péče o zeleň v poslední době stále častěji. Například aplikace Life Tree Check, na jejímž vývoji se podílí brněnská Nadace Partnerství, pomáhá ve městech vytvářet lepší podmínky pro růst stromů a průběžně o ně pečovat. Kromě toho má i vzdělávací část, díky níž může veřejnost rozpoznávat druhy stromů a dozvídat se o nich nová fakta.     

Lék pro tělo i duši

Věda v posledních letech přináší stále více informací o pozitivním vlivu městské zeleně na životy a zdraví obyvatel. Například studie z USA uvádí, že lidé v částech města s bohatou zelení byli méně agresivní a hrubí, měli lepší výsledky v testech soustředění a zvládali své potíže efektivněji. Kriminalita v těchto částech byla jen poloviční ve srovnání s oblastmi bez vegetace. V oblastech obklopených přírodou bylo také méně odpadků a graffiti.

Městská zeleň také pohlcuje stovky tun znečištění ročně. Vědecké studie prokázaly, že smog narušuje DNA člověka až do té míry, že se objevuje infarkt, ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie, trombóza a artróza. Další studie pak přesvědčivě dokazují, že bydlení a práce v zónách bohatých na zeleň snižuje úmrtnost obecně, především ale na rakovinu a srdeční a plicní choroby. Vegetace ve městě navíc snižuje stres a projevy chronické únavy a pomáhá lidem, kteří trpí úzkostí a depresemi.  

Dalibor Dostál

Stránky programu AdBiAn.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme