4. zasedání Komise pro ekonomickou spolupráci mezi ČR a Korejskou republikou se uskutečnilo v Praze

Dne 31. května 2019 se v Praze uskutečnilo pod vedením náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR V. Bärtla a náměstka ministra zahraničních věcí pro ekonomické záležitosti Korejské republiky Yun Kanghyeona 4. zasedání Smíšené komise pro ekonomické záležitosti.Ve dnech od 29. do 31. května 2019 navštívila Prahu 10členná jihokorejská delegace, kterou přivedl pan Yun Kanghyeon, náměstek ministra zahraničí pro ekonomické záležitosti. Hlavním důvodem návštěvy bylo 4. zasedání Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci zřízené na základě mezivládní Dohody o hospodářské spolupráci podepsané v roce 2009. Českou delegaci na zasedání vedl náměstek ministra V. Bärtl.

V rámci zasedání strany zhodnotily dosavadní vývoj spolupráce, pohovořily o aktuálním ekonomickém vývoji ve svých zemích a z oblastí spolupráce se blíže zaměřily na investice, energetiku, inovativní technologie, obranný průmysl, infrastrukturní projekty, obchod s potravinami či turistiku. Jednání se dotkla také mezinárodního obchodu včetně situace ve WTO, otázky Brexitu, možnosti zapojení Korejské republiky do zpracování lithiové rudy a spolupráce v rámci iniciativy „Knowledge Sharing Program“.

Závěry zasedání Smíšené komise poskytly impuls k vytvoření Smíšené pracovní skupiny pro Průmysl 4.0, inovativní technologie a digitální ekonomiku, která bude účinným nástrojem pro prohlubování spolupráce v předmětných oblastech.

Kromě samotného zasedání Smíšené komise se v odpoledních hodinách uskutečnilo přijetí korejské delegace ministrem K. Havlíčkem. Při tomto přijetí byla jednání zaměřena především na oblast spolupráce v energetice, investicích a ve vědě a výzkumu. Rozhovory se dotkly rovněž problematiky mezinárodního obchodu s ocelí.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme