5G, chytré město i superpočítač. Senegal chce nastartovat digitální ekonomiku

Senegal, druhá největší ekonomika frankofonní západní Afriky, chce nastartovat digitální ekonomiku a podnítit výzkum a inovace v tomto oboru.

Odstartoval proto řadu projektů, které mají zlepšit podmínky pro firmy a produkci s vyšší přidanou hodnotou, rozsáhlé investice do rozvoje lidského kapitálu a lákání přímých zahraničních investic.

Ilustrační fotografie

Senegalský digitální ekosystém je nově obohacen o novou infrastrukturu: Onix Datacenter. Tato investice ve výši více než 4 mld. západoafrických franků (6,1 mil. eur) umožní skupině ONIX poskytovat svým zákazníkům vysokorychlostní služby s téměř nulovou latencí. Nové datové centrum na ploše 600 m2 je totiž strategicky umístěno ve čtvrti Almadies v Dakaru na koncové stanici podmořského optického kabelu 2Africa Pearls, pátého tohoto druhu v zemi.

V reakci na explozi poptávky po širokopásmovém připojení v Africe poskytne tento projekt tolik potřebnou kapacitu a spolehlivost internetu a podpoří růst 4G/5G a pevného širokopásmového přístupu pro stovky milionů lidí. Největší podmořský kabelový systém na světě v délce 45 tisíc km spojí Afriku, Evropu a Asii a poskytne konektivitu asi 3 miliardám lidí (36 % globální populace). Podle studie RTI International se očekává, že 2Africa bude mít ekonomický dopad 26,2–36,9 mld. USD, což odpovídá 0,42–0,58 % HDP Afriky, a to během 2–3 let po svém uvedení do provozu na přelomu 2023/2024.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Město poznání: šance pro vědu i byznys

Asi 50 km od hlavního města Dakaru vzniká nové moderní město Diamniadio, kde vedle bytů, hotelů, mezinárodního kongresového centra či fotbalového stadionu vzniká na 14ha komplexní centrum znalostí Cité du savoir (Město poznání). Cílem této platformy o rozloze 25 hektarů je propojení vysokého vzdělání s výzkumnou činností, zejména sblížením s podnikatelskou sférou a inkubátory, podporou inovací a startupů a vybudováním odborných vzdělávacích institucí.

Chytré město má zlepšit řízení vysokoškolského a výzkumného systému v Senegalu. Vedle vybraných ministerstev zde budou sídlit jejich závislé struktury a instituce, například CNRS (Národní centrum pro vědecký výzkum) a vědeckotechnické informační centrum. Jde o vlajkový projekt senegalské vlády a strategickou iniciativu, od níž se očekává, že bude mít významný dopad na hospodářský, sociální a kulturní rozvoj Senegalu.

Součástí Cité du savoir je Park numerických technologií (PTN), jehož ambicí je být první a největší regionální výpočetní platformou a učinit z digitální infrastruktury konkurenční výhodu země. Projekt PTN, který je v souladu s vládní strategií Sénégal Digital, si klade za cíl zvýšit příspěvek ICT k růstu ekonomiky a přilákat přímé zahraniční investice se zvláštním důrazem na vytváření pracovních míst zejména pro mladé lidi.

PTN je založena na geostrategickém umístění a na jazykových aktivech Senegalu jako hlavní křižovatky v západní Africe s využitím nákladové konkurenceschopnosti pro hostování Business Process Outsourcing (BPO) a teleservisních služeb. Součástí projektu je vytvoření datového centra s potenciálem pro služby cloud computingu a vybudování BPO centra podporujícího umístění call center. Očekává se, že PTN vytvoří přibližně 35 tisíc přímých pracovních míst jen v subsektoru BPO / IT službách a minimálně 105 tisíc nepřímých pracovních míst po dobu 6 až 10 let.

Ilustrační fotografie

Novým oborům má pomoci superpočítač

Národní výpočetní centrum Senegalu, věnované výzkumným pracovníkům a soukromému sektoru, umožní vytvořit ekosystém v oblasti numerické simulace a nabízet školení týkající se nově vznikajících věd a oborů, jako jsou robotika, umělá inteligence, big data, molekulární genetika a bioinformatika, simulace a vědecké výpočty, kybernetická bezpečnost, vesmírná věda a technologie atd.

V únoru 2020 investoval Senegal 15 milionů eur na pořízení takzvaného superpočítače, základního nástroje pro provádění komplexních simulací, ať už průmyslových procesů, klimatických jevů nebo vývoje zdravotní situace. Francouzská společnost ATOS bude po dobu pěti let podporovat provoz superpočítače, přenos dovedností vytvořením Centra excelence v paralelním programování (CEPP).

Superpočítač Diamniadio je v současnosti o polovinu výkonnější než ten dodaný do Jižní Afriky, jeho kapacita dosahuje 537,6 teraflopů. „Nechtěli jsme kupovat superpočítač, abychom vyrobili hračku pro výzkumníky. Tento projekt byl navržen na podporu industrializace země a rozvoje digitálního využití,“ hodnotí investici senegalský ministr pro vysokoškolské vzdělání, vědu a inovace Moussa Balde.

Zahraniční expertizy a vybavení jsou pro Cité du Savoir velmi žádané. Je to případ i superpočítače a partnerství, která jsou vytvořena pro správné fungování mezinárodního centra kybernetické bezpečnosti. Loni v prosinci senegalský prezident Macky Sall otevřel univerzitu Amadou Makhtar MBOW v Diamniadio, jejímž smyslem je podpořit vědecká a technická partnerství mezi univerzitami v subregionu a se zbytkem světa. Součástí této univerzity, která by měla být plně dokončena v roce 2025, bude také hotel, sportovní areál či poliklinika.

Ministerstvo vysokého školství, výzkumu a vědy má v Diamniadiu také plány na vybudování ambiciózního kosmického projektu v čele s národním centrem pro výrobu, montáž, integraci a testování satelitů. Inženýři a technici z místních univerzit se průběžně zaškolují ve vesmírném centru v Montpellier a ministerstvo prognózuje vyslání prvního senegalského satelitu během roku 2023. Senegal by se tak stal 13. africkou zemí s vlastním vesmírným programem.

Ilustrační fotografie

Senegal chce přitáhnout investory

Očekává se, že se Cité du Savoir stane centrem excelence pro vzdělávání, školení a výzkum v regionu. Podporou výzkumu a inovací bude komplex přitahovat investice, vytvářet pracovní příležitosti a podporovat podnikání. To pomůže diverzifikovat ekonomiku a snížit závislost na tradičních odvětvích, jako je zemědělství. Celkově je úsilí senegalské vlády o podporu růstu digitální ekonomiky klíčové pro vytváření pracovních míst, podporu hospodářského růstu a zlepšování přístupu k základním službám, jako je zdravotní péče a vzdělávání.

V červenci 2023 bude v kongresovém centru v Diamniadio uspořádán první ročník mezinárodního fóra Invest in Senegal pod taktovkou Národní agentury pro propagaci investic (APIX), zaměřený na obsáhlou prezentaci obchodních a investičních příležitostí v Senegalu (B2G, B2B). Mezi dílčí cíle fóra patří navýšení počtu joint-ventures soukromého a veřejného sektoru (PPP), rozvoj senegalských malých a středních podniků a poskytnutí celistvých informací o legálním a institucionálním rámci pro potenciální zahraniční investory. S dotazy se mohou případní zájemci z ČR obrátit na obchodně-ekonomický úsek českého velvyslanectví v Dakaru commerce_dakar@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dakaru (Senegal). Autorka: Tereza Hankeová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Kosmický průmysl | Software a ICT služby

Doporučujeme