800 milionů navíc na rekonstrukci veřejného osvětlení a prodloužení termínu pro žádosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšilo alokaci z programu Efekt na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Zároveň resort prodloužil termín pro podávání žádostí. Ty bude možné podávat až do 31. prosince 2024.

Ilustrační fotografie

„Navýšili jsme také alokaci, žadatelům poskytneme až o 800 milionů korun více. V programu tak nyní máme celkem 2,5 miliardy korun, je to zatím největší částka poskytnutá na podporu investičních akcí pro rekonstrukce veřejného osvětlení,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Tímto krokem podporujeme samosprávy, které se rozmýšlejí a dotazují se u nás, zda je dost prostředků, zda stihnou zpracovat žádost a zda se to vyplatí.“

Prodloužením tak vzniká větší časový prostor na kvalitní projektovou přípravu nových projektů a jejich projednání ve vedeních samospráv.

 V dosud podpořených projektech bylo zatím čerpáno 850 milionů korun, to představuje 62 % způsobilých výdajů na investici. Po realizaci těchto projektů dojde k celkové úspoře min. 28 850 MWh elektrické energie každým rokem následného provozu. Tato úspora při dnešní ceně za elektrickou energii představuje snížení každoročních výdajů příjemcům podpory zhruba o 130 mil Kč.

Aktuální znění výzvy, podmínky čerpání dotace a další dokumenty jsou na stránkách programu Efekt.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme