Velký podnik může získat od státu na pomoc s energiemi až 3,6 miliardy korun, schválila vláda

Kabinet schválil návrh nařízení, který určuje, jakou nejvyšší pomoc může v rámci zastropování cen energií poskytnout velkým podnikům.

Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory pro energeticky náročné firmy v souladu s Dočasným krizovým rámcem.

Výše podpory se odvine od toho, do které z pěti určených kategorií firma spadá.

Pro české firmy to znamená, že nebudou v konkurenční nevýhodě oproti zahraničním podnikům. „V nařízení jsme stanovili maximální částky, které mohou velké firmy ušetřit díky cenovému stropu na elektřinu a plyn. V zásadě se jedná o strop stropu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Zastropování cen energií pro velké firmy musí odpovídat pravidlům veřejné podpory dané aktualizovaným Dočasným krizovým rámcem. Tyto stropy budou nastaveny úplně stejně jako pro firmy v Německu. České firmy tak nebudou znevýhodněny oproti zahraniční konkurenci.“

Nejvíc peněz dostanou od vlády energeticky náročné firmy

Nařízení stanovuje celkem pět kategorií. Základní výše pomoci činí 48 milionů korun, zde nemusí podnikatel splňovat žádné podmínky. V případě, že firma ušetří zastropováním ceny energií maximálně polovinu způsobilých nákladů na dodávku energie, její majetkový prospěch bude činit až 96 milionů korun. Pro další tři kategorie je potřeba mít zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) o 30 procent nižší než v roce 2021. V první z nich platí, že pokud splní velký podnikatel tuto podmínku a zároveň získaná podpora nepřesáhne 40 procent způsobilých nákladů na dodávku energií, jeho nejvyšší přípustný majetkový prospěch může činit až 2,4 miliardy korun.

Projděte si souhrnný přehled vládní pomoc firmám v oblasti zastropování cen energií

Zbylé dvě kategorie platí pro energeticky náročné podniky. Tito zákazníci mohou dosáhnout na částku 1,2 miliardy korun za předpokladu, že získaná podpora nepřesáhne 65 procent způsobilých nákladů na energie. Na maximální výši pomoci 3,6 miliardy korun dosáhne ten podnik, u kterého získaná podpora nepřesáhne 80 procent způsobilých nákladů.

„Energeticky náročným zákazníkem je velký podnikatel, který na nákup elektřiny a plynu vynaložil nejméně 3 procenta hodnoty ročního úhrnu čistého obratu nebo nejméně 6 procent hodnoty úhrnu čistého obratu za prvních 6 měsíců roku 2022,“ říká zástupce vrchního ředitele energetiky a jaderných zdrojů René Neděla s tím, že vzhledem k tomu, že je určen maximální majetkový prospěch, měla by jak česká, tak německá firma v konečném důsledku získat na zastropování stejný objem peněz, nehledě na výši stropu.

Limit platí pro celou skupinu, které je podnik součástí

V souladu s DKR i základním principem soutěžního práva Evropské unie je stanoveno, že je-li velký podnikatel součástí skupiny propojených nebo partnerských podniků, je výše podpory formou odběru energií za stanovené ceny omezena na tuto skupinu v rámci ČR. Velký podnikatel, který je součást skupiny, tedy musí dbát o to, aby stanovený nejvyšší přípustný majetkový prospěch nepřekročil jednak on jako právnická osoba, a jednak tato skupina jako celek.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme