Administrativní zátěž malých prodejen je neúměrně vysoká, říkají obchodníci

Administrativní zatížení českých podnikatelů je dlouhodobě kritizováno a sféra nezávislého maloobchodu není výjimkou. Především menší obchodníci, kteří působí na venkově a v menších městech, jsou zavaleni administrativními povinnostmi na úkor samotného podnikání a to v situaci, kdy tradiční obchodníci v konkurenci zahraničních řetězců i nečitelných vietnamských večerek bojují o přežití.

Jak to funguje v praxi? Malá prodejna s jedním zaměstnancem, která získá dotaci například 100 tisíc korun na svůj provoz v malé obci, „proinvestuje“ za jeden rok na zákonných povinnostech při teoretickém provozu 365 dní v roce až 237 350 korun ročně. Tato částka však nezahrnuje další náklady v podobě mzdy zaměstnance, nájmu, energií a pravidelných odvodů. Časová náročnost je cca 1200 hodin/ ročně, což odpovídá 50 dnům.
 
„Z dlouholeté praxe víme, že kromě tradičních českých obchodníků tu existuje hustá síť zdánlivě samostatných prodejců, kteří zákonné povinnosti obcházejí nebo je vůbec neplní a přesto jejich provozovny dál fungují a prosperují. Na to by se měly orgány státní správy a dozorové orgány zaměřit především. V opačném případě je to totiž nepřímá podpora nekalé konkurence, které čeští obchodníci dokáží čelit jen velmi obtížně,“ říká Zdeněk Juračka, prezident Asociace českého tradičního obchodu.
 
Výčet povinností, které musejí obchodníci plnit je dlouhý. Revize hasicích přístrojů a požárního vodovodu, plynových kotlů, elektrických spotřebičů a další jedenkrát za rok, částka se pohybuje v průměru okolo 5000 korun za každou položku, což je 20 tisíc korun ročně jen za revize. Ostatní výkazy a hlášení zaberou ročně 40 hodin, tedy 6000 korun. Zhruba 38 hodin za rok stráví majitel prodejny s případnou přípravou na audit nebo na její kontrolu. Částka: 5700 Kč/rok.

A dále pak administrativa spojená se zaměstnaneckým poměrem (nástup do zaměstnání, zaměstnanecké výkazy, nemocenská, školení zaměstnanců apod.). Měsíční paušál na školení je 3300 korun plus administrativa, jež je v kompetenci mzdové účetní. Ta je většinou placena fixně. V ideálním případě veškerou další účetní agendu (kontrolní hlášení atd.) zvládá jedna účetní. Náklady na jednoho zaměstnance měsíčně (bez plateb zdravotního a sociálního pojištění a pojištění zaměstnanců) činí 150 Kč, což odpovídá jedné hodině za měsíc.
 
Příprava prodejny tak, aby splňovala všechny normy a zákonem dané požadavky (EET, aktualizace cenovek, alergenů), probíhá denně a časová náročnost je zhruba 2 až 3 hodiny, tedy 450 korun.

Na nepřiměřeně vysoké zatížení malých obchodníků administrativními povinnostmi, které nezávislé prodejce ročně vyjdou až na čtvrt milionu korun, upozorňuje Asociace českého tradičního obchodu dlouhodobě.Redakčně zpracovaná tisková zpráva AČTO

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme